DOTRZYMUJĄCY PRZYMIERZA by Gary Wilkerson

Chwała Nowego Przymierza była widoczna na Górze Przemienienia, gdzie Jezus zabrał trzech ze Swoich uczniów. „ Bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali” (Mat. 17:1-3).

Ta chwała była tak wielka, że przez moment błysk nieba przebił się poprzez ziemską sferę. Nagle uczniowie – Piotr, Jakub i Jan – zobaczyli Mojżesza i Eliasza, którzy rozmawiali z Chrystusem. Piotr był tym tak zdumiony, że zawołał, „Potrzebujemy tu zbudować trzy namioty.” Piotr widział za jednym razem kilka przymierzy Boga – w Jezusie, w Mojżeszu i w prorokach.

Ale Bóg Ojciec usunął Mojżesza (zakon) i Eliasza (proroków) z pola widzenia Piotra, mówiąc: „Mój Syn ucieleśnia cały zakon i proroków, całość każdego przymierza – wszystko, czego będzie kiedykolwiek potrzebowała ludzkość. Teraz Piotrze masz jedno przykazanie, a mianowicie, abyś się skoncentrował na Chrystusie. Kiedy kochasz tak, jak On kocha, to z Moim Duchem w tobie wypełnisz cały zakon Mojżesza i proroków. Zakon nie jest siłą napędową twojego życia – jest nią Jezus” (zobacz Mateusza 17:5).

Co za wspaniały moment objawienia dla Piotra – jak również dla nas dzisiaj! Wypełnianie Bożego zakonu nie jest powodem, dla którego czytamy Biblię, albo modlimy się. Robimy to po to, aby poznać naszego kochającego Ojca. W podobny sposób, w oczach Ojca potrzeby całego rodzaju ludzkiego są wypełnione całkowicie w Jezusie. Dlatego, kiedy dzisiaj Bóg na nas patrzy, to nie widzi ludzi, którzy stale przestępują Jego przymierze. Zamiast tego widzi On w nas znaki Swojego Syna i dlatego patrzy na nas jako dotrzymujących przymierza!

Bóg nie widzi listy upadków koło listy dobrych uczynków, z olbrzymią przepaścią pomiędzy nimi. On wcale nie widzi naszych uczynków. Widzi tylko w nas Swojego Syna. A kiedy tak się dzieje, to obdarowuje nas wszystkimi korzyściami Jego przymierza ze Swoim Synem. Mamy całe przebaczenie. Mamy pokój. Mamy całkowitą akceptację. Wszelka łaska obfituje dla nas, bez względu na to czy jesteśmy na górze czy na dole, odnosimy sukcesy czy porażki. Jego łaska dla nas nigdy się nie zmienia.