MUSIMY SIĘ MODLIĆ by Carter Conlon

Księga Sędziów opisuje czas, kiedy Izrael, Boży wybrany lud, który był powołany, aby być nadnaturalnym świadectwem na ziemi, zaczął nieszczerze traktować Jego obecność. Nie chcieli chodzić szczerze z Bogiem i byli coraz bardziej leniwi w oddawaniu Mu czci, jeżeli nie odrzucali całkowicie uwielbienia dla Boga.

Takie nieszczere traktowanie Boga zawsze spowoduje brak mocy, co w końcu otworzy drzwi dla wrogów tego społeczeństwa. Mówiąc o wrogach, mam na myśli tych, którzy nie znają Boga, którzy nie mają pragnienia poznania Go i którzy nie chcą, aby ktokolwiek inny miał z nim społeczność. Wy i ja żyjemy w czasach bardzo podobnych do tego okresu czasu w Starym Testamencie.

To w okresie żniwa wrogowie Izraela, w tym przypadku Midianici, przyszli, aby zabrać wszystko, co zostało zgromadzone przez lud Boży (zobacz Sędziów 6:2,3). Ich celem było doprowadzenie Izraelitów do takiego ubóstwa, żeby nie byli w stanie wypełnić celu, jaki Bóg im wyznaczył na ziemi. Wiedząc o tym, że nieprzyjaciel przewyższał ich liczebnie kilkakrotnie, co Pismo właściwie określa tak, że byli taki liczni, iż przykryli ziemię jak piasek, dzieci Izraela zaczęły wołać do Pana – tak jak to się dzieje dzisiaj.

Bóg słyszy wołanie samotnej matki, której dzieci są na ulicach; wołanie ojca, który nie wie jak utrzymać rodzinę. On słyszy wołanie tych, którzy czytają wiadomości i widzą straszne zbrodnie, które stają się codziennością w tym pokoleniu.

Mój drogi przyjacielu, musimy się modlić! Dzień i godzina wymagają, aby ci z nas, którzy nadal znają miłosierdzie Jezusa Chrystusa zaczęli wstawiać się za tym krajem. Ja wierzę, że tylko takie gruntowne przebudzenie ludu Bożego może przynieść okres odroczenia tych bardzo ciemnych dni, jakie są przed nami. Jak by to było wspaniałe, gdyby zapisy w niebie mówiły, że rok 2014 był rokiem, w którym ty i ja zaczęliśmy się modlić o ludzi w tym kraju, z wiarą i intensywnością, jaką tylko Bóg mógł nam dać!

__________
Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów Times Square Church w roku 1994 na zaproszenie pastora założyciela Davida Wilkersona i został wyznaczony na pastora seniora w roku 2001. Mocny, współczujący lider, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Church Leadership, prowadzonych przez World Challenge po całym świecie.