ZATRUTE WODY JERYCHO

Po dotknięciu Bożym, Elizeusz poszedł dalej z własną wiarą i jego pierwszy postój był w Jerycho (2 Król. 2:15). Pięćdziesięciu uczniów prorockich od razu rozpoznało na nim Boże dotknięcie, mówiąc, „Ten sam duch, który był na Eliaszu, jest teraz na Elizeuszu.” Dla wszystkich było oczywiste, że ten skryty sługa poruszał się w głębszej mocy i autorytecie Ducha.

Ci młodzi prorocy powiedzieli do Elizeusza, „Oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna” (2:19). Mówili, „W wodzie jest trucizna i zabija wszystko.” Najwyraźniej tych pięćdziesięciu mężów Bożych nie miało możliwości, by zatrzymać śmierć powodowaną przez tą truciznę w Jerycho.

Według Izajasza, to „przyjemne miejsce” reprezentuje służbę: „Zaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą” (Izajasz 5:7). Również woda reprezentuje tu słowo Boże.

Czy widzicie ten obraz? Zatrute wody w Jerycho mówią o głoszeniu zanieczyszczonego słowa z kazalnic miasta. Ci mężowie Boży nigdy nie rozprawili się ze swoim grzechami, więc ich kazania były zatrute i pochodziły ze skażonych serc. Ich pozbawione życia, cielesne wykłady powodowały duchową śmierć wśród ludu.

Jakie było lekarstwo na truciznę w Jerychu? Trzeba było oczyścić wodę – i właśnie to uczynił Elizeusz. Wziął czyste naczynie, napełnił solą i wsypał to do źródła wody dla miasta. Wkrótce wody były czyste i wszędzie zakwitło życie.

Oczywiście, sól Elizeusza reprezentuje ewangelię czystości i świętości. Czyste naczynie, którego użył, reprezentuje kaznodziejów, którzy zostali oczyszczeni przez krew Chrystusa i uświęceni przez oczyszczający ogień, przygotowani do głoszenia czystej ewangelii. Kochani, czyste naczynia, które chodzą w świętości i głoszą czyste słowo ze świeżym namaszczeniem, mogą zamknąć dopływ złego do domu Bożego.