TYLKO DLA RODZINY

„Zaraz potem Józef wyszedł śpiesznie, gdyż wzruszył się do głębi widokiem brata swego i łzy cisnęły mu się do oczu” (1 Mojż. 43:30). To jest serce naszego Zbawiciela.

Kiedy Józef został zarządcą Egiptu, jego bracia byli w jego domu, jedli i pili w jego obecności. Ale „Józef siedział sam, a oni byli przy oddzielnym stole” (werset 32). Ci ludzie radowali się w obecności Józefa, nie mając ponownego przywrócenia, tak naprawdę nie znając go, bez objawienia miłości i łaski.

Możemy być ludźmi oddającymi Bogu chwałę, którzy jedzą i piją w obecności Pana, ale jeszcze nie otrzymali objawienia Jego nieskończonej miłości; nadal pozostaje odczucie, że nie jesteśmy kochani. Tak jest z chrześcijanami, którzy chodzą do domu Bożego, aby śpiewać, uwielbiać i wychwalać, a potem idą do domu, do tego samego kłamstwa: „Bóg nie daje mi żadnych dowodów swojej miłości. Moje modlitwy pozostają bez odpowiedzi. On naprawdę nie troszczy się o mnie tak, jak o innych.

Bracia Józefa musieli zrobić jeden ostatni krok, zanim będą modli otrzymać pełne objawienie miłości. Takie objawienie jest dane tym, którzy mają złamane i skruszone serce. „Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże” (Psalm 51:19). Bracia Józefa nie mieli jeszcze skruszonego serca.

Józef polecił swoim sługom, żeby włożyli jego srebrny kubek do wora Benjamina, najmłodszego brata, kiedy przygotowywali się na powrót do Kanaanu. Bracia dopiero wyruszyli, kiedy ludzie Józefa ich dogonili i oskarżyli o kradzież kubka. Bracia byli tak pewni swojej niewinności, że powiedzieli: „ U którego ze sług twoich by go znaleziono, ten niechaj umrze, a my też będziemy niewolnikami pana twego” (1 Mojż. 44:9). Nie było już nich ducha walki. Nie było pychy. Zostali upokorzeni i złamani, kiedy wrócili do pałacu Józefa.

Wtedy nadeszło objawienie wielkiej miłości Bożej. „Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej . . . i zawołał: Wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim” (1 Mojż 45:1).

Świat nie zna tego objawienia miłości. Bóg mieszka z tym, kto ma skruszone i złamane serce. On się raduje Swoją rodziną. Odpocznij w Jego miłości dla ciebie!