JEGO ODWIECZNE CELE

W 1 Samuela czytamy, że ojciec Samuela wysłał go, by szukał zbiegłych oślic. Biorąc z sobą sługę, Saul przeszukiwał kraj tak, aż się zniechęcił i był gotów zrezygnować z poszukiwań. Jego sługa powiedział mu o proroku, który może by mu powiedział, gdzie są oślice.

Samuel był mężem Bożym, typem Ducha Świętego, który znał myśli Boże. Miał on na myśli coś więcej, niż tylko wskazówki dla Saula, ponieważ wiedział, że Bóg wybrał Saula, by odegrał swoją rolę w odwiecznym celu nieba!

Pierwszą rzeczą jaką Samuel zrobił, kiedy przyszedł Saul, było przygotowanie uczty (patrz 1 Sam. 9:19). Właśnie tego pragnie dla nas Duch Święty; byśmy siedzieli przy stole Pańskim i usługiwali Mu – spędzając cenny czas sam na sam z Nim, słuchając Jego serca.

Samuel poprosił Saula, by przestał się martwić, by mogli mieć z sobą społeczność (1 Sam. 9:20-25). Samuel mówił, „Teraz nie myśl gdzie masz iść – to już załatwione. Jest coś ważniejszego. Musisz poznać serce Boga – Jego odwieczne cele!”

Po tych nocnych rozmowach Samuel poprosił Saula, by odesłał swojego sługę, by mogli mieć osobistą rozmowę twarzą w twarz (patrz 1 Sam. 9:27; 10:1).

Czy widzisz co Bóg tu mówi? „ Jeżeli naprawdę chcesz chodzić w duchu – jeżeli naprawdę chcesz Mojego namaszczenia – musisz szukać więcej Moich wskazówek. Musisz przychodzić do Mnie i poznawać Moje serce, Moje pragnienia! Ja chcę cię namaścić – by używać cię w Moim królestwie!”

Kochani, zapomnijcie kierunek – zapomnijcie wszystko inne na teraz! Pozwólcie Duchowi Świętemu, by uczył was głębszych i ukrytych spraw Bożych. Stójcie spokojnie w Jego łasce i pozwólcie Mu pokazać wam serce Pana. To jest chodzenie w Duchu w najwyższej formie.