ZMARTWYCHWSTAŁE ŻYCIE

Kiedy Jezus leżał milczący w grobie, szatan i jego hordy napawali się zwycięstwem. Myśleli, że odnieśli nieodwracalne zwycięstwo, ale cały ten czas był wprowadzany w czym przygotowany wcześniej Boży plan – plan zmartwychwstałego życia!

Pan posłał Swojego Ducha Świętego do samego wnętrza śmierci i tam Duch ożywił ciało Jezusa, wzbudzając Go z martwych. Z grobu wyszedł nasz błogosławiony Zbawiciel, poprzez gruby kamień i wyszedł z takim świadectwem:

„ Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i żyję na wieki, Amen: mam klucze piekła i śmierci” (Obj. 1:18). Chrystus mówi tutaj, „Ja jestem tym, który żyje na wieki! Byłem martwy, ale żyję teraz i na wieki. Ja mam w ręku klucze do życia i śmierci!”

W tym momencie, kiedy Jezus wyszedł z więzienia śmierci, stał się On zmartwychwstaniem i życiem. Uczynił to nie tylko dla Siebie, ale dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą od tego dnia i nadal. On dla nas wyprowadził zmartwychwstałe życie, które jest całkowicie poza mocą śmierci! Tak więc nie ma już powodu, żeby chrześcijanin musiał się bać śmierci, albo postrzegać ją jako wroga. Nasz Pan pokonał ją całkowicie: „Którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci” (Dz. Ap. 2:24).

Jeżeli przyjąłeś Jezusa jako Zbawiciela i Pana, to On mieszka w Tobie jako potężna moc zmartwychwstałego życia. Ta sama moc zmartwychwstania, która wyprowadziła Go z grobu, będzie i ciebie trzymać. „Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was?” (2 Kor. 13:5). Masz w sobie wszystko, co jest w Chrystusie, potężną siłę życia, której szatan nie może zniszczyć!

„ Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku” (Efezjan 3:14-16).