DO TYCH, KTÓRZY NIE SĄ POSŁUSZNI

Poprzez całe Pismo Bóg daje nam wyraźny obraz tego jak ważne jest posłuszeństwo Jego Słowu. Widzimy jeden z takich przykładów w życiu króla Saula. Bóg dał Saulowi wyraźne, szczegółowe polecenie przez proroka Samuela: „Idź więc teraz i pobij Amaleka, i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy; nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła” (1 Samuela 15:3).

Czy Saul był posłuszny temu przykazaniu od Pana? Biblia mówi, że „ pobił Saul Amalekitów ... Agaga, króla Amalekitów pojmał żywcem ... Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie” (wersety 7-9).

Bóg przemówił do Saula bardzo wyraźnie co ma zrobić. Ale kiedy Saul poszedł do bitwy, to był posłuszny Panu tylko częściowo. Zamiast zniszczyć wszystkich i wszystko, oszczędził króla Agaga i nawet zachował część z łupów z tej walki.

Samuel był tym bardzo zasmucony. Powiedział do Saula: „kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: Idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem?” (wersety 18-19).

W tym miejscu Słowo Boże daje nam zasmucające i otrzeźwiające słowo: „ I doszło do Samuela słowo Pana tej treści: Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał” (w. 1-11).

Czy to opisuje twoje życie? Czy Bóg powiedział tobie wyraźnie, żebyś odrzucił ten nawyk w twoim życiu, ale ty nadal go trzymasz i nie chcesz go odciąć? Może w tej chwili Duch Święty mówi do ciebie takim łagodnym, proszącym głosem: „Twój grzech stoi między nami i przerywa naszą społeczność. Nie mogę ci nadal błogosławić, kiedy ty trwasz w tym. Zaufaj Mojemu Duchowi, żeby ci pomógł, moje dziecko.”

Samuel powiedział do Saula, „ nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem” (w. 23). Bóg odrzucił Saula z powodu jego nieposłuszeństwa.

Bóg nam mówi poprzez ten fragment, że On poważnie traktuje to co mówi. Mówi: „Pokazuję ci co Ja czuję z powodu twojego nieposłuszeństwa względem Mnie. Chcę całego twojego serca, a nie połowicznego posłuszeństwa!”