WIERZ JEGO SŁOWU

Jeżeli się zastanawiasz dlaczego ciągle upadasz – dlaczego nadal czujesz się słaby i bezsilny, robisz to czego nienawidzisz – to może dlatego, że nie zaufałeś w pełni chwalebnym Bożym obietnicom.

Bóg dał Abrahamowi wiele obietnic, że będzie jego tarczą i jego nagrodą, że pokona wszystkich jego wrogów, a nawet będzie dla niego czynił cuda – takie jak to, że da mu dziecko w jego starości. Abraham uwierzył tym obietnicom i Bóg powiedział, że to mu zostało poczytane jako sprawiedliwość.

W podobny sposób, kiedy my zrezygnujemy z walki z naszymi duchowymi wrogami w naszej własnej sile i zaczniemy przyjmować to naszym sercem, że Bóg jest w stanie czynić to co obiecuje, zobaczymy początek naszej sprawiedliwości.

Bóg nam w tym pomaga poprzez posłanie Swojego Ducha, żeby zamieszkał w naszych sercach. Duch Święty jest mocą od Boga i ta moc ogłasza wojnę ze wszystkimi mocami demonicznymi: „Duch [walczy] przeciwko ciału” (Galacjan 5:17).

Duch ogłasza, „Teraz jest to moje mieszkanie, diable. Ty już tu nie panujesz i twoja walka nie jest już walką z moim dzieckiem. Ty walczysz ze Mną i teraz Ja odkryję twoje zamysły i będę walczył z tobą na wszystkich frontach. To dziecko jest teraz świątynią Ducha Świętego!”

Chodzenie w Duchu nie jest sprawą skomplikowaną. Jest to po prostu wierzenie w to, co Bóg powiedział: „Duchem postępujcie, a nie będziecie wykonywać pożądliwości ciała” (werset 16). Prosto mówiąc, „Zaufaj Duchowi Świętemu! Wierz w Jego zapewnienie, że przejmuje twoją sprawę i chodź w mocy Jego obietnicy, że będzie walczył za ciebie!”

Boże Słowo daje nam żelazną obietnicę, która jest uzdrowieniem dla wszelkiego niepokoju umysłowego:

„I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je” (Ezechiela 36:25-27).

Czy widzisz co Bóg mówi? Duch wykona w tobie tę całą pracę! On ciebie oczyści i da ci nowe serce i potem doprowadzi cię do posłuszeństwa. Twoja część polega na tym, aby uwierzyć, że On dotrzyma Swojego Słowa – z niezachwianą wiarą!

Powierz swoje problemy, swoją przyszłość, swoje życie w ręce wszechmogącego Boga.