BÓG POWAŻNIE TRAKTUJE TO CO MÓWI

Czy siadasz pod mocnym zwiastowaniem, które z miłością obnaża twój grzech? Jeżeli tak, to czy pozwalasz, aby to słowo ciebie przekonywało? Albo czy wracasz od razu do swojego grzechu, nie smucąc się z tego powodu?

Jeżeli odrzucasz ostrzeżenia i napomnienia Ducha Świętego – jesteś nieposłuszny Bogu raz za razem i nie odczuwasz z tego powodu smutku – to jesteś rekrutowany do kultu Antychrysta. Diabeł cichutko wprowadza ciebie w swoją „tajemnicę nieprawości” i kiedy ten obiecujący i czyniący cuda Antychryst przyjdzie, to będziesz wchłonięty w jego kłamstwa i oddany zwiedzeniu.

Posłuchaj co Paweł mówi na temat idących na kompromis wierzących, którzy nie chcą kochać i być posłusznymi Świętemu Słowu Bożemu: „ Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości” (2 Tesaloniczan 2:12).

Oto są te nieuniknione rezultaty, kiedy człowiek nie wierzy i nie działa zgodnie z Bożą prawdą:
  1. Serce staje się zatwardziałe poprzez oszustwo grzechu 
  2. Szatan działa w zatwardziałym sercu, żeby się usprawiedliwić tak, aby się nie bać kary. 
  3. Wierzący staje się zaślepiony poprzez kłamstwo, które mówi, że nie ma zapłaty za grzech, że nie będzie Dnia Sądu i że jego pożądliwe przyjemności ujdą mu na sucho. 
  4. Wierzący pada ofiarą doktryn demonicznych, myśląc, że zło jest dobre, a dobro złe. 
  5. Wreszcie oddali się tak daleko od Chrystusa i prawdy, że nie będzie widział kim jest Antychryst – i dojdzie do tego, że będzie go czcił i służył mu jako bogu. 
  6. W Dniu Sądu Bóg powie do takiego człowieka: „Odejdź ode Mnie ty, który czynisz bezbożność!” 
Umiłowani, tak nie musi być z nikim z nas. Bóg dał obietnicę, że usunie od nas wszelkie zwiedzenie i da nam zwycięstwo nad grzechem poprzez moc krzyża Chrystusa. On tylko chce, abyśmy wypowiedzieli wojnę naszemu grzechowi i powiedzieli: „Nie zaprzyjaźnię się z tym nałogiem. Nie będę w nim trwał. Wybaw mnie, Ojcze, przez Twojego Ducha.” Kiedy On usłyszy taką modlitwę, to pośle taką moc Ducha Świętego i chwały z nieba, że diabeł nie będzie miał żadnej szansy!
Módl się teraz, aby Bóg zaszczepił w tobie wielki szacunek dla Jego Słowa. Proś Go, aby ci pomógł być zdyscyplinowanym w czytaniu Biblii i proś Ducha, żeby ci pomógł przyjąć do serca to, co czytasz i wierzyć, że Bóg poważnie traktuje to co mówi!