DUCH BEZPRAWIA

„Albowiem tajemna moc nieprawości już działa” (2 Tesaloniczan 2:7).

Greckie słowo nieprawość, jakiego używa Paweł w tym fragmencie oznacza dosłownie „bezprawie.” Dlatego ta tajemnica dotyczy bezprawia i oznacza, że mnóstwo ludzi będzie postępować bez prawa czy ograniczeń.

Ale to bezprawie nie jest tylko buntem przeciwko władzy człowieka. Nie jest to mowa o buncie przeciwko władzom cywilnym, czy o dokonywaniu kradzieży, gwałtu czy morderstwa. Te rzeczy oczywiście powodują Boży gniew, ale tajemnica bezprawia idzie dużo dalej. Jest to świadome odrzucenie prawdy, która jest w Chrystusie i odrzucenie Świętego Słowa Bożego i bunt przeciwko ograniczeniom przedstawionym w Piśmie!

Ten duch bezprawia jest powszechny w naszym narodzie dzisiaj. Jest to siła, która stoi za prawodawstwem, które chce wyrzucić Boga z naszego społeczeństwa i jest to ten sam duch, którego użył szatan, aby zwieść Ewę, kiedy jej powiedział w wielu słowach: „Bóg jest łaskawy; On ciebie nie będzie karał za nieposłuszeństwo. Możesz zjeść ten owoc i pogrążyć się w pożądliwości, a nie będziesz musiała za to płacić!”

Dzisiaj szatan używa tego samego kłamstwa, żeby przekonać masy ludzi wierzących, że mogą się oddawać swoim grzechom bez ponoszenia kary. Jest to demoniczny plan, żeby przekręcić ewangelię łaski Chrystusa i zamienić ją w poselstwo przyzwolenia. Jest to tragiczne, że wielu letnich chrześcijan poddaje się temu duchowi bezprawia.

Paweł powiada, że Antychryst otrzyma moc, ponieważ ludzie będą zaślepieni i oszukani przez swój własny grzech: „A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić” (2 Tesal. 2:9-10).

Szatan zwiedzie mnóstwo ludzi poprzez przekonanie ich do subtelnego, ale potężnego kłamstwa tak, jak przekonał Ewę: „Bóg nie karze za grzech!”

Paweł mówi, że to zwiedzenie przyjdzie „w podstępnym oszustwie ... ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić” (w.10). Potem dodaje, „ I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu” (w. 11).

Apostoł mówi: „Ci, którzy odrzucają posłuszeństwo, czy szacunek dla Słowa Bożego, popadną w straszliwe zwiedzenie. Najpierw będą przymrużali oko na swój grzech i usprawiedliwiać go. Ale niedługo będą czynnie szukać poselstwa taniej łaski. Wynajdą łaskę, która jest daleka od tego, co Bóg zamierzył. Jego łaska nigdy nie prowadzi do przyzwalania – zawsze prowadzi do upamiętania.”