BŁOGOSŁAWIENI BY BYĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM by Gary Wilkerson

Bóg chce cię błogosławić. Chce ubogacić twoje małżeństwo i twoje duchowe życie. Chce byś był mądry i rozsądny, i podejmował przemyślane decyzje, które prowadzą do błogosławieństwa w twoim życiu.

Jednak z błogosławieństwami Bożymi musimy być ostrożni. Nie dlatego ostrożni, że Bóg nam błogosławi, ale ostrożni w tym, co robimy z tymi błogosławieństwami. Wielu z nas otrzymuje błogosławieństwa od Boga, ale potem obracamy je w coś egoistycznego.

W Łuk. 12:16-19 Jezus mówi o człowieku, który był błogosławiony: „Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich?”

Bóg jest hojny i chce dawać dary Swoim dzieciom. Człowiek w tej historii był błogosławiony, ale kiedy przypatrzymy się bliżej, widzimy, że to poszło w złym kierunku.

Widzimy, że ten błogosławiony człowiek „Rozważał w sobie.” Tu często zaczyna się problem. Bóg zaczyna nam błogosławić, a my zaczynamy myśleć, „Co z tym zrobić?” Jeżeli zaczynamy iść w dół drogą zastanawiania się, co zrobić z naszymi środkami, zazwyczaj pojawia się egoizm. Popatrzcie na użyty ty język: „I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich?”

Czyje to są plony (błogosławieństwa)? One należą do Boga – wszystko należy do Boga! Myśli tego człowieka stały się samolubne. Zaczął dostrzegać dar od Boga, relacje, talenty, jako coś, co może wykorzystać dla siebie i egoizm zaczął przenikać każde włókno jego istoty.

„I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się.”

Musimy być ostrożni, kiedy słuchamy kazania o błogosławieństwach Bożych. Nasze rozumienie Jego błogosławieństw jest niezmiernie ważne. Czy chcemy gromadzić błogosławieństwa dla siebie, by stworzyć doskonały kokon dla naszego komfortu i zadowolenia? Czy też chcemy patrzeć wokoło siebie i błogosławić innych? Jesteśmy błogosławieni od samego początku przymierza Bożego błogosławieństwa z ludzkością – błogosławieni by być błogosławieństwem!