NOWY ROZDZIAŁ by Gary Wilkerson

W Dziejach Apostolskich jest 28 rozdziałów, ale przez wieki Bóg pisał następny rozdział poprzez dziesiątki tysięcy Jego uczniów. Ich imiona to nie Filip, Tabita lub Tymoteusz. Dzisiaj ich imiona to Jenny, Jimmy i Jonatan.

Jenny, to rudowłosa Australijka, która uczęszcza do kościoła Colorado Springs. Ona ma najbardziej wesoły śmiech, jaki kiedykolwiek słyszałem – i jest oddana ewangelii. Każdego dnia wraz z mężem widzą Bożą moc, która działa na ludzi, których spotykają.

Jest też uczeń o imieniu Jimmy, z którym razem usługiwałem przez wiele lat.. Niewielu ludzi ewangelizuje tak, jak Jimmy. Niedawno, kiedy przyprowadził kogoś do Pana, zaproponował, „Pozwól mi poprowadzić studium biblijne w twoim domu.” Niedługo wielu ludzi z sąsiedztwa zaczęło przychodzić i przyjmować zbawienie. Jimmy zrobił to samo w innym miejscu, a potem w następnym. Grupy studium biblijnego powstają po całym mieście poprzez radykalnego chrześcijanina, który wierzy w moc Ducha, który ponadnaturalnie porusza serca.

Jonatan jest trzynastoletnim uczniem w kościele, który modli się z autorytetem doświadczonego misjonarza. Jego modlitwy powodują, że dorośli upadają na kolana, ponieważ on ma skruszone serce. Jonatan pragnie widzieć Boga zbawiającego zgubionych i jego duchowy głód jest zaraźliwy.

Uczniowie, których opisuję, to chrześcijanie dwudziestego pierwszego wieku, którzy otrzymali moc pierwszego wieku. Tak samo wy i ja jesteśmy powołani i wyposażeni przez Ducha Bożego do wykonywania Bożych dzieł. Wierzę że jest to czas dla wielu w kościele, by nie byli już tylko słuchaczami Jego Słowa, ale wykonawcami. Studium biblijne i grupy modlitewne są oczywiście dobre. Ale co innego jest wiedzieć o Jezusie i Jego chwale, a co innego mieć Jego Ducha, który żyje w nas, byśmy usługiwali tak, jak On. Duch Święty przyszedł, by mieszkać w nas i wykonywać przez nas Jego cele.

Zachęcam do modlitwy wraz ze mną: „Panie, pomóż mi być mocnym w uczeniu się Twojego Słowa – abym był tak samo mocny w wykonywaniu Twojego Słowa. Panie, ześlij tu dzisiaj Pięćdziesiątnicę!. Amen.”