BEZ WIARY NIE MOŻNA MU SIĘ PODOBAĆ by Claude Houde

Głęboko wierzę, że grzech niewiary jest wśród najbardziej dewastujących w nowoczesnym chrześcijaństwie. Niewiara duchowo układa nas do snu i związuje nas powoli i niepostrzeżenie, rok po roku, aż przyjmiemy to, co jest nie do przyjęcia.

Obecnie Królestwo Boże po całym świecie przeżywa największe duchowe przebudzenie w historii ludzkości. Jednak w tym samym czasie ponad 90 procent kościołów ewangelicznych w Ameryce Północnej i Europie nie wykazuje znaczącego wzrostu. Ograniczają się do przypominania przeszłych przebudzeń, lub desperacko trzymają się ostatnich wydarzeń, które przepowiadały zapierające dech w piersi, natychmiastowe przełomy. Zrozumcie mnie dobrze. Przebudzenia w Afryce, w Chinach, Korei, Ameryce Łacińskiej i w krajach za tak zwaną żelazną kurtyną napełniają nas radością. Ja dziękuję Bogu za to, co On czynił wczoraj – ale jestem tu dzisiaj! Muszę pokutować (zmienić kierunek) z powodu ospałości mojej wiary, która spowodowała, że toleruję to, czego nie powinienem.. Nie do pomyślenia jest życie w takiej duchowej suszy i akceptowanie martwej rutyny, kiedy przed nami pisana jest nowa historia największego przebudzenia zdobywającego dusze po całym świecie.

Niewiara jest poważniejsza i bardziej niszcząca, niż możemy to sobie wyobrazić. Jezus stał mocno i zdecydowanie w otoczeniu świata wypełnionego niemoralnością, dekadencją, bałwochwalstwem i demonicznymi rytuałami religijnymi. On płakał nad ich niewiarą; to Go dosłownie wzburzało. W Ewangeliach, w obecności najbliższych Łazarza Jezus płakał z powodu zatwardziałości ich serc i braku zaufania do Niego. (Jan 11:33-35). Płakał, bo oni nie chcieli uwierzyć w Jego obietnice mocy zmartwychwstania – On też płacze nad nami dzisiaj, kiedy siedzimy wygodnie w duchowej apatii, ponieważ zbudowaliśmy racjonalistyczne i pseudo-religijne „doktryny”, rytuały i wyjaśnienia, które pozwalają nam usprawiedliwiać nasze życie tak pozbawione prawdziwej mocy i ponadnaturalnego owocu.

Przyjaciele, Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki i u naszego Boga nie ma faworyzowania (patrz Hebr. 13:8 i Dz. Ap. 10:34-35). On jest niezmienny, wszechmocny (nie ma dla Niego nic niemożliwego), absolutnie sprawiedliwy i całkowicie oddany temu, by czynić w twoim życiu, twoim mieście i twoim kościele to, co On czyni tak majestatycznie i tam ponadnaturalnie po całym świecie. Pomiędzy nami, a nieograniczoną wielkością Jego mocy stoi zatoka niewiary. Dlatego nie możemy przeżyć następnego dnia bez wołania: Panie, wzmocnij naszą wiarę!


_________

Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.