POTOMSTWO ABRAHAMA

Jest dla nas zwycięstwo nad wszystkimi rzeczami, które trapią nasze umysły. Znajduje się ono w przymierzu, które Bóg zawarł wiele lat temu z Abrahamem i jego potomstwem:

„Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze” (Łukasz 1:71-75).

Boża przysięga dla Abrahama i jego dzieci jest krystalicznie czysta: On nas wybawi od wszystkich naszych wrogów, byśmy mogli żyć bez strachu – bez niepokoju – po wszystkie dni naszego życia!

Kochani, to przymierze odnosi się do każdego z nas żyjących obecnie. Według Pawła, wszyscy, którzy przyjęli Chrystusa jako Pana przez wiarę, są „Potomstwem Abrahama.” „To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo” (Rzym. 3:7). „Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama” (Gal. 3:7).

Jak możemy posiąść tę obietnicę przymierza? Abraham pytał Pana podobnie, kiedy nie widział wyjścia ze swojego problemu. Pytał, „Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny”? Oto co odpowiedział Bóg: „Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!” (1 Mojż. 15:1).

Pan mu powiedział, „Abrahamie, Ja daję ci Siebie – i to wszystko. Będę twoim obrońcą i twoją wielką nagrodą, ponieważ Je jestem, który Jestem. Nigdy, póki żyjesz, nie musisz się bać żadnego wroga, ponieważ Ja będę twoim Bogiem!”

Pan podobnie daje nam wspaniałą obietnicę w nowym Przymierzu, kiedy mówi, „Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem” (Hebr. 8:10). Rzeczywiście, od początku stworzenia, przez całą Biblię, słyszymy Boga, który mówi do ludzkości: „Ja chcę być dla was Bogiem!”