PLAN PANA DLA NAS

Plan Pana dla nas był zawsze prosty. On powiedział, „Nie musisz się bać żadnej siły, która naciera na ciebie. Ja będą twoim obrońcą w każdym czasie. Jeżeli zaufasz Moim obietnicom, oddając się pod Moją opiekę przez wiarę, Ja będę wszechmocnym Bogiem dla ciebie. Ja pokonam wszystkich twoich wrogów. Będziesz zwycięzcą – żyjąc po wszystkie dni w pokoju, bez strachu.

Zapytam: Czy żyjesz każdego dnia bez strachu – ze spokojem w duchu i umyśle? Większość z nas wcale tak nie żyje. Mamy tu i tam momenty pokoju, ale nie wchodzimy w pełni w Boże odpocznienie.

Jeżeli jesteś utrapiony z powodu z powodu twojego uprzykrzonego grzechu, musisz zrozumieć, że Bóg nie jest na ciebie zły! On nie chce cię karać czy sądzić. Przeciwnie, chce napełnić cię Jego potężną mocą!

Bóg w zasadzie mówi to samo we wszystkich Jego przymierzach: „Szukam ludzi, którzy uwierzą, że Ja ich wybawię od wszystkich ich wrogów! „O przymierzu, które zawarłem z wami, nie zapominajcie, a innym bogom czci nie oddawajcie. Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół” (2 Król. 17:38-39).

W Starym Testamencie ci wrogowie, to były narody pogańskie – Filistyni, Moabici, Hetyci. Jebuzyci i Kananejczycy. Wszystkie te siły wroga chciały zniszczyć lud Boży i na nowo ich zniewolić.

Dzisiaj nasi wrogowie istnieją w sferze duchowej – moce demoniczne, pożądliwości cielesne, grzeszne pragnienia. W Nowym Testamencie Bóg powtarza te gwarancje dla Jego ludu:

„Ja będę twoim Bogiem, a ty będziesz Moim synem, Moją córką. Będziesz Moim dzieckiem od teraz przez całą wieczność. Dlatego pamiętaj o przymierzu, które z tobą zawarłem. Nie będziesz się bał żądnego człowieka lub mocy, ale tylko Mnie. Ja cię wybawię z rąk twoich wrogów, włącznie z opresją demoniczną, uciążliwymi pożądliwościami, nałogami i wszelkim uprzykrzonym grzechem”. (patrz Hebr. 8:10).