SKONCENTRUJ SIĘ NA POMAGANIU INNYM

Nie musimy jechać poza nasze sąsiedztwo, żeby mieć największy rodzaj przebudzenia, jaki można sobie wyobrazić. Bóg mówi, że jeżeli będziemy się dzielić naszym chlebem z głodnym, wprowadzać biednych do naszego domu, przyodziewać nagich i oddawali nasze dusze dla głodnych i cierpiących, to On nas poprowadzi i będzie nas zaopatrywał. Będziemy jak dobrze nawodniony ogród – źródło, którego wody nie wysychają ( zobacz Izajasz 58:10-11).

Bóg mówi nam, „Skupcie się na pomaganiu innym! Wyjdźcie do biednych i zranionych, a Ja wam odpowiem, będę was prowadził i zaspokajał wasze potrzeby. Będziecie źródłem życia dla innych i błogosławieństwo was nigdy nie opuści.”

Jeżeli nie czujesz się dobrze z tą nauką Starego Testamentu, to posłuchaj co Jezus powiedział w Nowym Testamencie:

„ Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mat. 25:42-46).

„ Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?” (1 Jana 3:17).

W tym punkcie może powiesz, „Chciałbym być miłosierny, żeby pomagać potrzebującym. Jak mogę to robić?”

Mogę ci tylko powiedzieć, że Bóg odpowie na taką modlitwę: „Panie, widzę wszędzie wokoło ludzi w potrzebach. Wiem, że jedynym Jezusem jakiego moje miasto kiedykolwiek zobaczy jest ten, którego zobaczą poprzez mnie i mój kościół. Boże, Ty musisz mną pokierować. Jestem gotowy z moim portfelem, moim domem, moim czasem, więc pokaż mi gdzie mam iść.” Możesz być pewny, że Bóg przyprowadzi te potrzeby do twoich drzwi.