BÓG POSTANOWIŁ BYĆ DLA MNIE OJCEM

„Postanowiłem, kim chcę być dla ciebie i jak chcę, byś Mnie postrzegał. Chcę, byś Mnie znał, jako kochającego Ojca.” To nie ja Go wybrałem, Raczej jest to rola, którą On wybrał – być moim Ojcem.

Czy Bóg jest władcą nieba i ziemi? Czy jest wszechmocny? Czy jest królem nad potopem? Odpowiedź na te pytania jest oczywista - tak. Ale w tych ostatecznych czasach Bóg chce, byśmy mieli inne objawienie o Nim: „Ja chcę być dla ciebie Ojcem i chcę, byś był dla Mnie synem czy córką.”

Jezus chodził po tej ziemi i przez całe swoje życie wiedział, kto jest Jego Ojcem, znał Jego wolę i słyszał Jego głos. Każdą godzinę przeżywał w świetle Jego miłości i nigdy nie miał wątpliwości. Dlatego mógł stawić czoła wszystkiemu, czym wróg Go atakował – doświadczeniom, trudnościom – bo wiedział, że Ojciec jest z Nim. Mógł powiedzieć, „Wiem, że mam Ojca, który Mnie posłał. On mnie wybrał i wyposażył, i jest ze Mną zawsze. Nigdy nie jestem sam!”

„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (Jan 17:21).

Jezus mówił, „Mówicie, że chcecie Mnie poznać i to dobrze, ale Ja chcę, byście poznali Mojego Ojca. Chcę, byście Go poznali tak, jak Ja Go poznałem i cieszę się Nim – jako Ojca!”

Ojciec mówi nam, „Chcę unosić się nad tobą, być twoją ochroną, by odpędzać wszystkie ataki demoniczne, zaspokajać każdą potrzebę i przeprowadzać cię przez wszystkie doświadczenia. Pozwól Mi być twoim Ojcem!”

Pomyśl o tym: On cię wybrał z setek milionów innych ludzi na ziemi. On cię nie tylko wybrał, ale adoptował cię jako Jego dziecko. Jego Duch uczy cię wołać, „Abba! Jesteś moim Ojcem. Jesteś nie tylko Ojcem Abrahama, Piotra i Pawła, ale moim. Uczyniłeś mnie współdziedzicem, bratem Jezusa. Jesteś naprawdę mój!”