ON BĘDZIE DLA CIEBIE OJCEM

Mój ziemski ojciec korygował mnie z miłością, jeżeli byłem niegrzeczny. Ale za każdym razem, kiedy dostawałem lanie, chciał, bym potem go przytulił. Chociaż bardzo nie chciałem go po tym przytulać, nie zapomnę nigdy, jak kładłem moją głowę na jego ramieniu i wylewałem łzy. On zawsze mówił do mnie: „Dawidzie, ja cię kocham. Bóg położył na tobie Swoją rękę i ja nie pozwolę, by diabeł cię zdobył.”

Tak samo w drugim liście Pawła do Koryntian czytamy o miłosiernym karaniu naszego Ojca. On ostrzega: „Uciekajcie tak daleko, jak możecie od grzechu i świata. Uciekajcie od złego!”

„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was. I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący” (2 Kor. 6:17-18).

Bóg mówi nam tutaj, „Ja postanowiłem być waszym Ojcem i mojej roli nie będę dzielił z diabłem. Jeżeli chcecie bratać się ze światem, albo trzymać się jakiejś nieczystości w waszym życiu, to nasza społeczność nie będzie działać. Jeżeli Ja mam być waszym jedynym Ojcem, to musicie odrzucić ten świat i jego rozkosze – odrzucić wasz grzech. Nie możecie trzymać żadnej nieczystej rzeczy w waszym życiu.”

Dalej mówi, Ja chcę was prowadzić i okazywać przychylność, jaką mogę okazywać tylko Moim dzieciom. Dlatego nie pozwolę wam przychodzić do Mnie z rękami, które dotykają rzeczy nieczystych. Oddzielcie się od tego wszystkiego, a wtedy Ja was przyjmę jako syna czy córkę. Pragnę być dla was Ojcem!”

Jeżeli chcesz naśladować Jezusa, nie przychodź do Niego połowicznie. Wyjdź całkiem z tego świata. Twój Ojciec mówi, „Jeżeli zaufasz Mi jako twojemu Ojcu, że cię wybawię, to Ja poślę Ducha Świętego i dam ci moc i władzę. Dam ci nadzieję w czasie walk i przeprowadzę cię.”