BAŁWANY W SERCU

Niektórzy starsi Izraela przyszli do proroka Ezechiela szukając prowadzenia od Pana. Ci ludzie nie byli tacy jak wielu w Izraelu, którzy otwarcie skłaniali swoje kolana przez bożkami. Nie można ich było zobaczyć w jakiejś świątyni bałwanów i nie składali oni ofiary dla fałszywych bogów. Byli to liderzy ludu i chcieli aby wszyscy ich widzieli jako bogobojnych ludzi.

Na zewnątrz ci ludzie mieli pozór mężów, którzy mieli serce dla Boga i chcieli poznać Jego Słowo dla ich życia. W taki sposób przyszli do Ezechiela, ale Bóg objawił Ezechielowi co było w ich sercach. Powiedział do proroka: „Synu człowieczy! Ci mężowie oddali swoje serca bałwanom i położyli przed sobą to, co spowoduje ich winę” (Ezechiela 14:3). Pan mówił, „Ci ludzie przyszli do ciebie mówiąc, że chcą usłyszeć słowo ode Mnie – że chcą chodzić w posłuszeństwie Moim przykazaniom. Ale oni kłamią! Mają w swoim życiu ukryty grzech.”

Ci wszyscy starsi mieli ukryte, tajne bałwany. Ich serca były związane grzechami, którym się oddawali za zamkniętymi drzwiami. Nikt tego o nich nie mógł powiedzieć patrząc na nich. Wręcz przeciwnie, wydawali się być nie jak poganie czy czciciele bałwanów, ale jako szanowani mężowie Boży, którzy Mu służą wiernie.

Kamień potknięcia nieprawości to jest każda zła rzecz, która staje pomiędzy tobą i Bogiem – każda pokusa, która okrada cię z pewnego kroczenia za Nim. Jest to każdy powtarzający się grzech, który powoduje to, że chwiejesz się w wierze; każde pragnienie, które przynosi wstyd twojemu sercu i imieniu Chrystusa; każdy grzech, którego się trzymasz, kiedy przychodzisz do Pana szukając Jego prowadzenia. Możesz przychodzić do domu Bożego, podnosić ręce, wielbić Go głośno i nadal mieć kamień potknięcia nieprawości w swoim sercu.

Tylko poprzez odwrócenie się od twoich bałwanów w serdecznej pokucie możesz usłyszeć prawdziwe słowo od Pana i otrzymać jasne, Boże prowadzenie. Kiedy pokutujesz, to pierwszą rzeczą jaka powraca do ciebie jest rozpoznanie i czym dalej pozostawiasz za sobą swój grzech, tym wyraźniej będziesz widział i słyszał Boży głos. Stanie się on wyraźny, pewny i będzie mówił z autorytetem prawdy.