EL SIGNIFICADO DE LA AUTO NEGACION Y DEL ARREPENTIMIENTO VERDADERO

Pokuta to coś więcej niż tylko powiedzenie, „Panie, nie miałem racji.” To również oznacza powiedzieć, „Panie, Ty masz rację!”

Pokuta oznacza stawienie czoła prawdzie na temat grzechu – prawdzie, że musi się to skończyć teraz. Jest to kryzysowy moment prawdy, miejsce uznania, gdzie przyznajesz, „Nie mogę trwać w moim grzechu i mieć Ducha Świętego żyjącego we mnie. Jeżeli tak będzie, to stracę wszystko. Panie, Ty masz rację, że grzech sprowadza na mnie śmierć. Widzę, że jeżeli będę w tym trwał, to zniszczy to mnie i moją rodzin. Boże, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie.”

Prosto mówiąc, pokuta jest skonfrontowaniem ze swoim grzechem. Walka jest prowadzona zanim dojdziesz do krzyża – to ma miejsce kiedy Duch Święty działa.

To samo jest prawdą jeżeli chodzi o zaparcie się siebie. Krótko mówiąc, zaparcie się siebie jest to konfrontacja, która mówi, „Grzech się kończy teraz – w tym punkcie!” Wbrew temu co wielu „kaznodziejów pociechy” mówi, zaparcie się siebie nie jest to jakiś ból serca, który musisz znosić, ani jakaś dolegliwość twojego ciała. Kiedy Paweł powiedział, „Ja codziennie umieram,” to miał na myśli po prostu, że „muszę uznać, że nie mogę trwać w grzechu i nadal mieć przychylność Chrystusa. Nie mam jakiejś szczególnej dyspensy od Boga na to, żeby trzymać jakiś ulubiony grzech dlatego, że wykonuję dobre uczynki. Nie! Zgadzam się z Bożym Słowem i wyrzekam się wszystkich moich praw to trwania w grzechu.”

Chwalebną prawdą ewangelii jest to, że jeżeli umieramy z Jezusem, to również wchodzimy do chwały Jego zmartwychwstania i do nowego życia. Jego krzyż jest naszym krzyżem, Jego śmierć jest naszą śmiercią, a Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem poprzez nasze utożsamienie się i zjednoczenie z Nim. To jest prawdziwy krzyż jaki niesiemy.

Ale jest to też krzyż, który tak wielu tak zwanych kaznodziejów ewangelii odrzuciło. Prawdziwy krzyż to nie są piękne słowa opisujące cierpienie naszego Zbawiciela i krew przelaną na Golgocie. Nie, prawdziwe znaczenie krzyża jest takie, że Jezus oddał krew i umarł, aby przyprowadzić nasze grzeszne dusze do chwalebnej wolności – aby zerwać każdy łańcuch grzechu, który nas wiąże.