ILUSTROWANE KAZANIE

Wszystko co Jezus uczynił i powiedział miało takie znaczenie: „To dzieło Mojego Ojca. On taki jest.” Wszystko od przemiany wody w wino do wzbudzenia z martwych było ilustrowanym kazaniem, które miało na celu objawienie niebiańskiego Ojca.

„ Nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba” (Jana 8:28,29).

Innymi słowy: „Mówiłem swobodnie w całym kraju. Kiedy chodziłem ulicami Jerozolimy, Betlejemu i Judei, mówiłem wam raz za razem, że wszystko co robię, pochodzi od Mojego Ojca. Gdybyście tylko otworzyli swoje oczy i uszy i przyjęli Moje słowo, byłbym wam Go pokazał.”

Przywódcy religijni mówili: „Naszym Ojcem był Abraham.” A kiedy Jezus powiedział, „Ja i Ojciec jesteśmy jedno” (Jana 10:30), to tak się rozgniewali, że nazwali Go diabłem i brali kamienie i chcieli Go zabić.

Jezus im odpowiedział: „Mówicie, że jestem bluźniercą, ale chcieliście ukamienować tego, którego sam Ojciec wybrał i posłał na ten świat? Ja nie szukam własnej chwały, ale czczę Mojego Ojca. Znam Go i zachowuję Jego słowo, ponieważ On i Ja jesteśmy jedno.

„Jeżeli nie wierzycie Moim słowom, to popatrzcie na to co czynię. Przynajmniej uwierzcie, że te rzeczy są wyrażeniem Mojego Ojca. Ja tu przyszedłem, aby wam powiedzieć – i pokazać wam – że nie tylko Abraham jest waszym ojcem. Macie Ojca w niebie” ( zobacz Jana 10:31-38).

To było ważne dla Jezusa. On wiedział, że Jego czas na ziemi był krótki i wiedział, że jeżeli ludzie nie będą mieli objawienia niebiańskiego Ojca – Jego miłości, miłosierdzia, Jego łaski – to pozostaną z martwą religią, martwymi przodkami, nic żywego, czego by się modli uchwycić. Nie mieliby żadnego kierunku, żadnej nadziei, żadnej wizji.