DOBRA NOWINA OD JEZUSA by Gary Wilkerson

„Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łuk. 3:15-16).

Jan Chrzciciel opisuje co się stanie, kiedy przyjdzie ewangelia. On miał więcej objawionego wglądu w ewangelię, niż jakikolwiek inny prorok Starego Testamentu i przepowiedział, że kiedy ta ewangelia przyjdzie, będzie to ewangelia Ducha Świętego z ogniem.

Kiedy Jezus przyszedł z Jego ogniem, powiedział, „Duch Pański nade Mną, dlatego namaścił Mnie, bym zwiastował dobrą nowinę.”

To jest ewangelia! Jezus mówi, „Ta ewangelia jest Moja i Ja chcę ją zanieść do tych, którzy jej nie mają. Chcę ją zamieść biednym.”

„Namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana” (Łuk 4:18-19).

Miłościwy rok Pana – to rok odpuszczenia. W Starym Testamencie co 70 lat wyzwalani byli niewolnicy i umarzano wszystkie długi. Ludzie z tęsknotą wyczekiwali tego roku i teraz Jezus mówi, że przyszła ewangelia i ogłasza miłościwy rok Pana.

Czy wiesz, co to ewangelia? To wyzwolenie!

Czy wiesz co to ewangelia? To jest wypuszczanie na wolność jeńców!

Czy wiesz, co to ewangelia? To ogłaszanie, że jest to rok łaski Pana. To ogłaszanie Dobrej Nowiny o tym, że przyszedł Chrystus. Mesjasz przyszedł i przewrócił świat do góry nogami.

Tego właśnie dotyczy ewangelia!