KRYZYS POD KRZYŻEM

Jak osiągnąć zwycięstwo i moc Jezusa w naszym życiu? Jak mamy stosować Jego zmartwychwstanie i nowe życie?

Najpierw zadam pytanie: Skąd wiesz, że jesteś zbawiony? Oczywiście, przez wiarę. Świadomość naszego zbawienia przychodzi przez wiarę w Słowo Boże.

Tak samo mamy brać krzyż i otrzymać zwycięstwo przez wiarę w moc krwi Jezusa, przelaną na krzyżu. Musimy przyznać, „Boże, ja nie mam siły, ani możliwości, by siebie wyzwolić, ani ukrzyżować się i nie mam władzy nad grzechem. Rezygnuję ze wszystkich moich starań , przez które chciałem umrzeć dla grzechu.”

Przez wiarę „jesteśmy w Chrystusie” – mamy korzystać z dobrodziejstw, które On wywalczył. Od momentu, kiedy narodziliśmy się na nowo, jesteśmy w Chrystusie – a to znaczy, że weszliśmy w to wszystko, co stało się z Chrystusem. To obejmuje Jego zwycięstwa tak samo, jak Jego ukrzyżowanie. Jeżeli zgadzamy się ze Słowem Bożym, że jesteśmy na wskroś grzeszni, musimy się również zgodzić z dobrymi rzeczami, które krzyż oferuje. One są nasze – ponieważ Jezus osiągnął je dla nas.

Słowo Boże mówi, że kiedy obejmujemy krzyż, jesteśmy ukrzyżowani z Chrystusem i wzbudzeni z martwych z Nim do nowego życia. Jesteśmy wyzwoleni! Możemy nasze ciała oddać na służbę Panu, a nasze członki na oręż sprawiedliwości.

Czasami możesz się potknąć z powodu niewiary, ale możesz się trzymać tej prawdy, że zwycięstwo jest twoje, ponieważ wołasz, „Panie, będę Ci ufał aż nadejdzie zwycięstwo”.

Ja dziękuję Bogu za krzyż Chrystusa i za kryzys krzyża. Z doświadczenia wiem, że największe „kazanie o łasce” w tym świecie, to głoszenie krzyża. Czy miałeś już twój punkt zwrotny pod krzyżem? A co z tą jedną warownią, z której chcesz być uwolniony?

Dzisiaj jest dla ciebie wyzwolenie, ale ono nie przyjdzie, póki nie uklękniesz przed Jezusem i nie przeżyjesz twojego kryzysu pod Jego krzyżem. Tam musisz zgodzić się z Jego słowem: „Już nie mogę trwać w moim grzechu, ani przez godzinę. Boże, przynoszę to do Ciebie teraz.”