DARMO OTRZYMALIŚCIE by Gary Wilkerson

Jako dzieci Boże mamy być zajęci sprawami naszego Ojca – misją Bożą

Czasami ludzie nie rozumieją tego co robimy. Czasem nawet ludzie w naszym kościele czy społeczności mogą nas źle zrozumieć i mówią: „Jesteś zbytnio skupiony na działaniach na zewnątrz i nie zaspokajasz naszych potrzeb.”

To prawda, że jeżeli jesteśmy tak skierowani na zewnątrz, że nie zaspokajamy potrzeb tych, którzy są wokół nas, to robimy coś nie tak. My jesteśmy tu jako kościół tak samo jak Jezus, kiedy był na ziemi. Jesteśmy tu po to, aby zaspokajać potrzeby ludzi. Jeżeli jesteś zraniony, załamany, związany, potrzebujesz uwolnienia, albo szukasz napełnienia Duchem Świętym, to kościół jest tu po to, aby ci usługiwać w tych potrzebach.

Ważne jest aby rozumieć, że kiedy twoje potrzeby są zaspokojone, to jest takie oczekiwanie, „tak jak otrzymałeś darmo, tak darmo dawaj.” Posyłając Swoich uczniów do służby Jezus powiedział im, „A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie” (Mat. 10:7-8).

Czy pragniesz więcej Boga? Kiedy otrzymałeś jedną porcję, podaj tę porcję dalej. Wróć po drugą i oddaj tę porcję – potem przyjdź po porcję trzecią i tak dalej.

Zasadą Bożej misji jest, „Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz.” Czym bardziej jesteś błogosławiony, tym więcej musisz dawać. Czym więcej dajesz, tym więcej Bóg wlewa tobie, żebyś mógł dawać nawet więcej.

Jako dzieci Boże, jesteśmy powołani, aby odzwierciedlać chwałę, moc i miłość Boga. Mamy to otrzymywać od Niego i dawać innym.

Tak jak darmo otrzymaliśmy, mamy tak dawać.