CEL INTYMNOŚCI Z JEZUSEM

Celem intymności z Jezusem jest to, aby mieć objawienie Ojca. Jeżeli twoje oczy nie są otwarte na Ojca, to nie weszłeś w pełną intymność z Chrystusem.

Jezus powiedział do Swoich uczniów: „Potrzebujecie objawienia tego kim jest wasz Ojciec. Musicie być w stanie uczyć innych, którzy są jak owce bez pasterza teraz. Oni myślą, że nikt się o nich nie troszczy, że są niechcianymi dziećmi. Dlatego musicie pełnić uczynki, jakie Ja czyniłem, mówić tak jak Ja mówiłem. Potrzebują się dowiedzieć, że mają kochającego Ojca w niebie” (zobacz Jana 14:6-9).

Umiłowani, my również potrzebujemy tego objawienia. Musimy być w stanie powiedzieć temu światu: „Patrzcie na moje życie. Słuchajcie tego co mówię. Zobaczcie uczynki, które ja czynię. To wszystko przedstawia mojego niebiańskiego Ojca.”

Wyobrażam sobie jak Jezus im mówi dalej: „A więc chcecie, żebym wam pokazał Ojca? Spójrzcie wstecz na wesele w Kanie, kiedy przemieniłem wodę w wino. To było wyrażenie Mojego Ojca. On pokazywał troskę o nawet najmniejsze, mało znaczące potrzeby Swoich dzieci. Pokazywał, że troszczy się o rodziny, małżeństwa, o jedzenie Swoich dzieci. To był Ojciec w działaniu! Nigdy nie robiłem nic sam z siebie, a tylko to, co On mi powiedział” (Zobacz Jana 14:10-11).

Dalej mówi: „Czy pamiętacie nakarmienie czterech tysięcy, a później pięciu tysięcy? Ci ludzie byli bez jedzenia prawie trzy dni. Widzieliście jak głodni byli i pytaliście, „Jak ich nakarmimy? Dlatego ja łamałem te bochenki i ryby i podzieliłem wśród nich. Widzieliście jak ci ludzie łapali tę obfitość jedzenia. Pamiętacie te pełne kosze z tego co zostało.”

Dlaczego Jezus mówi, że Duch Święty przypomni nam te wszystkie rzeczy? Po to, abyśmy mieli objawienie Ojca. Tak więc możemy odtworzyć w naszych umysłach każdy cud, jakiego On dokonał w naszym życiu – każde wybawienie, każde cudowne dzieło. Jezus mówi przez to wszystko, „Wszystko co robiłem dla was jest wyrażeniem niebiańskiego Ojca – kim On jest i kim chce być dla was!”