MISJA KOŚCIOŁA by Gary Wilkerson

Może zadajesz pytanie, „Co jest misją kościoła?” Ja sugeruję, że aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się misji Jezusa Chrystusa. Kiedy zrozumiemy Jego misję na ziemi, poznamy misję kościoła. Kiedy wiemy, do czego Jezus dążył, to będziemy też wiedzieć, do czego my, jako kościół, jesteśmy powołani.

Misja Jezusa była taka sama, jak Jego Ojca. On przyszedł, przemawiał, głosił, otwierał Swoje usta i mówił, „Chcę, by wola Mojego Ojca była wykonywana na ziemi tak, jak w niebie” (patrz Mat. 6:38). „Tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba” (Jan 8:28-29). Jezus mówił, „Ja nie czynię nic, jeżeli nie widzę, że to czyni Ojciec. Ojciec działa przeze mnie.”

Wszelka chwała i moc i autorytet Jezusa pochodziły od Ojca, ale potem od Niego do świata. Często w kościele naszą największą potrzebą jest to, byśmy to, co otrzymaliśmy od Niego, przekazywali dla świata poza nami. Bóg nam daje, my to przyjmujemy, ale potem się zatrzymujemy. Bóg chce wylewać więcej Jego błogosławieństw na kościół i będzie to czynił, jeżeli my będziemy to podawać dalej. My otrzymujemy, potem dajemy i otrzymujemy więcej i dajemy więcej i znowu otrzymujemy.

Czasami to błogosławieństwo Boże jest zatrzymywane, bo my chcemy otrzymywać, a nie dajemy. Kiedy kościół przestaje dawać, zaczyna się wypaczać i przestaje być podobnym do Jezusa.

Jezus przyszedł na ziemię z misją od Boga w sercu. Jezus głosił Dobrą Nowinę ubogim, wyzwalał więźniów, uwalniał zniewolonych i uzdrawiał chorych. On ogłosił rok wyzwolenia dla tych, którzy są w niewoli – i to jest misją kościoła!