JEZUS PRZYSZEDŁ ABY NAM OBJAWIĆ OJCA NIEBIAŃSKIEGO

Jezus przyszedł na ziemię jako Człowiek, aby odkupić ludzkość z grzechu i każdego rodzaju więzów i zniewolenia. Ten fakt został ustalony w umysłach i sercach większości chrześcijan. Ale Chrystus przeszedł również na ziemię aby objawić nam niebiańskiego Ojca.

Jezus powiedział do Swoich uczniów, „Ojciec Mnie posłał” (Jana 5:36). Powiedział, „Nie mogę sam od Siebie nic uczynić ... Nie szukam własnej woli, ale woli Ojca, który Mnie posłał (w.30). I wreszcie oświadczył: „Idę do Ojca.”

Posłuchajmy uważnie tego, co mówił Jezus: „Przyszedłem od Ojca i kiedy tu jestem, czynię tylko Jego wolę. Wkrótce powrócę do Mojego Ojca.”

Jezus powiedział, że całe Jego życie było skoncentrowane na Ojcu niebiańskim: Jego przyjście na ziemię, Jego cel, kiedy tu był, Jego powrót. Wszystko było podporządkowane objawianiu Ojca.

„ Nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.... Ojciec ... ukazuje mu wszystko, co sam czyni,” (Jana 5:19-20).

Jezus powiedział, że nie czyni swojej woli, że nie czynił nic na ziemi oprócz woli Swojego Ojca. Powiedział nawet do Faryzeuszy, „Patrzcie na Moje życie, Moją służbę, wszystkie cuda i dobre uczynki, które czynię, a zobaczycie Ojca Niebiańskiego. Wszystko co robię jest odbiciem tego kim On jest i to wszystko ma na celu objawienie Jego dla was.”

„Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mat. 11:27).

Jezus powiada tu: „Jest niemożliwe, żebyście poznali kim jest Ojciec, jeżeli Ja wam Go nie objawię. Nie możecie sami zdobyć tego objawienia tylko poprzez czytanie Biblii, czy chodzenie do kościoła. Ja muszę Go wam objawić.

„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie” (Jana 14:6).