ŻYJĄC W ŻYCZLIWOŚCI BOŻEJ

Bóg obiecuje wspaniałą życzliwość dla nienagannego wierzącego. „Przestrzegaj moich przykazań ... Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi” (Przyp. Sal. 3:1-4). Bóg mówi, że jeżeli postanowisz chodzić nienagannie przed Nim, będziesz cieszyć się Jego życzliwością i Jemu się podobać.

Ale to nie wszystko. Boża przychylność obejmuje również moc! Paweł powiedział, „Gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania” (1 Tes. 1:5). Jego życzliwość wnosi moc Ducha Świętego do wszystkiego, co mówisz i czynisz. Twoje słowa nie będą padały na próżno, bo będą miały moc Ducha Świętego.

Paweł powiedział, że te słowa pełne Ducha przyniosą wielkie rezultaty: „A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego (1:6).

Dlaczego słowa Pawła były tak mocne i skuteczne? Ponieważ mówi, „Staliście się wzorem dla wszystkich... wierzących (w. 7). To nie kazania Pawła, ani jego modlitwy zdobyły ludzi dla Pana. To jego przykładne życie! Bóg znalazł w Pawle czyste serce – takie, które mógł obdarzyć życzliwością i mocą Ducha Świętego!

Boża życzliwość przynosi również wysokie uznanie od ludzi. O Dawidzie napisano: „Wiodło się Dawidowi lepiej niż wszystkim wojownikom Saula, tak iż wsławiło się bardzo jego imię” (1 Sam. 18:30).

Człowiek, który chroni imię Jezusa poprzez święte życie przed innymi ludźmi, otrzyma u ludzi dobrą opinię – od samego Boga!

Niektórzy chrześcijanie mówią, „Ja nie dbam o dobre imię. Nie ma znaczenia, co ludzie o mnie myślą. Chcę być nieznany, być nikim. Niech cała chwała przypadnie Panu”. To może brzmieć pokornie, ale według Pisma Świętego, „Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto” (Przyp. Sal. 22:1). Bóg daje sprawiedliwym dobre imię, by mogli go używać dla Jego chwały w jeszcze większej mierze!