MOC ŚWIEŻEGO NAMASZCZENIA

Bóg pozwala na twoje doświadczenia, gdyż chce cię uczynić „odpornym na diabła”! To nie znaczy, że nie będziesz atakowany, ale będziesz wyćwiczony, by się ostać! Jest to część przygotowywania cię do większej służby, większego namaszczenia i szerszej użyteczności w Jego królestwie.

Ponadto Pan chce cię wzmocnić w walce przeciw atakom diabelskim. On wzbudza ciało wierzących, którzy przeciwstawili się diabłu, którzy zostali wzmocnieni, którzy znają jego zasadzki i nie boją się go! Bóg mówi, „Kiedy zrozumiesz dlaczego przez to przechodzisz, możesz odzyskać utracone pozycje. Odzyskasz ponownie kontrolę – przez moc Ducha Świętego.

Kiedy skończyły się doświadczenia Eliasza (patrz 1 Król. 19), już nigdy nie musiał uciekać. Teraz miał poczucie prowadzenia i odzyskał pewność w swoim duchu. Bóg chciał go posłać do narodów, by namaszczać królów, przywódców i proroków!

Bóg powiedział do Eliasza: „A Pan rzekł do niego:... namaścisz Chazaela na króla nad Aramem.... Elizeusza zaś.... namaścisz na proroka na twoje miejsce” (1 Król. 19:15-16).

Eliasz otrzymał moc świeżego namaszczenia. Na nowo odzyskał kontrolę!

„Odszedł więc stamtąd” (w. 19). Eliasz wyszedł z jaskini, by wykonać wolę Bożą! On nie musiał wylewać morza łez. Nie, on po prostu usłyszał Słowo od Pana!

Kochani, jedyna rzecz, przez którą diabeł może was zatrzymać, jest strach. Musicie go strząsnąć w wierze! Musicie powiedzieć, „Nie upadnę. Bóg da mi świeże namaszczenie z nieba – On mnie będzie używał!”

Czy wierzysz, że Bóg jeszcze z tobą nie skończył – że On cię uczy i przygotowuje do lepszych rzeczy? On chce mówić do ciebie w twojej jaskini zniechęcenia. Chce powiedzieć ci, co masz robić i gdzie masz iść – On chce cię stamtąd wyprowadzić!

A więc wyjdź z twojego przygnębienia i zrzuć z siebie więzy strachu i depresji! Odejdź od twojej jaskini. Odkryjesz, że w momencie, kiedy wstaniesz i zaczniesz stamtąd odchodzić, popłynie namaszczenie!