CZY BÓG JEST CHĘTNY, ABY MI POMÓC?

Czy wierzysz, że Bóg chce szybko rozwiązać twój problem?

W tym miejscu wielu chrześcijan zawodzi. Wiedzą, że Bóg ma wszystko czego potrzebują – przyznają, że się troszczy, ale nie są przekonani, że chce przyjść szybko z pomocą do nich.

Gdy Bóg nie odpowiada na ich wołanie od razu, to wyobrażają sobie przeszkody i wewnętrzne blokady w sobie. Myślą o najróżniejszych powodach dlaczego Pan chyba nie chce przyjść im z pomocą.

Na Górze Karmel Eliasz oskarżał pogańskiego boga Baala o zaniedbanie dzieci:

Oni wzywali imienia Baala od poranku aż do wieczora, mówiąc: „Ach Baalu, wysłuchaj nas!” Ale nie było żadnego głosu; żadnej odpowiedzi” (1 Król. 18:26).

„ A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi! Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała... ale nie było żadnej odpowiedzi” (1 Król. 18:27-29).

Posłuchajcie jeszcze raz tych słów: „Nie było żadnego głosu ... żadnej odpowiedzi... nikt nie zwracał uwagi.”

Właśnie tak oskarżamy Boga o zaniedbanie dzieci! Modlimy się, wołamy głośno, ale odchodzimy nie wierząc, że nas usłyszał! Odchodzimy sprzed oblicza Pana – z kościoła, z komory modlitwy – zastanawiamy się czy On w ogóle zwrócił uwagę!

Pan jest zawsze gotowy, aby usłyszeć nasze wołanie o pomoc. Bardzo mi się podoba to, co Dawid powiedział o Nim: „Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz i jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają...W dniu mej niedoli wzywam cię, bo mię wysłuchujesz” (Psalm 86:5,7).

Dawid powiedział: „Mój Bóg jest gotowy i chętny, aby mi odpowiedzieć w tym momencie, kiedy wołam do Niego! Nie zatrzymuję się i nie rozmyślam o moim problemie. Nie smucę się z tego powodu i nie staram się tego wszystkiego zrozumieć. Zwracam się do mojego Pana i wołam: 'Ratunku!”

To wszystko na co Bóg oczekuje – twoje wołanie ze złamanego serca wypowiadane z dziecinną wiarą!