NIEWIARA CZYNI BOGA KLAMCĄ!

„Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim” (1 Jana 5:10).

Zwróć uwagę na wszystkie brzydkie grzechy popełnione przez Izrael na pustyni: szemranie, narzekanie, bałwochwalstwo, niewdzięczność, bunt, zmysłowość. Jednak żaden z nich nie prowokował Bożego gniewu. To ich niewiara gniewała Boga! „Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?” (4 Mojż. 14:11).

Bóg powiedział do Mojżesza: „ten lud kłamie we wszystkim co dla nich uczyniłem! Czyniłem cuda i wyrywałem ich raz za razem. Kiedyż oni Mi zaufają i odpoczną we Mnie?”

Pomyśl na chwilę o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla ciebie: Zachował ciebie, odpowiadał na twoje modlitwy. Przychodził do ciebie w czasie kryzysu. Przeprowadzał cię przez doświadczenia, karmił cię manną z nieba, czynił dla ciebie rzeczy, które możesz nazwać cudami.

Przez długich trzydzieści osiem lat Izrael zapominał Boże Słowo i nie pamiętał o Jego cudach. A ponieważ tak często wpadali w szemranie i niewiarę, Bóg powiedział: „Uderzę ich plagami i wygubię ich” (w 12). Powiedział do Mojżesza: „Zrezygnuję z Mojego ludu, bo oni nigdy Mi nie wierzą!”

Kiedy Izrael był po zwycięskiej stronie Jordanu, Mojżesz wygłosił poważną deklarację: „Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie... Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie; Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was ... Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu.... A gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł: Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom” (5 Mojż. 1:21,29,30,32,34,35).

Bóg wywyższa Swoje Słowo ponad Swoje Imię. On poważnie traktuje każde słowo, które wypowiada i te wszystkie rzeczy, jakie powiedział do Izraela odnoszą się też do nas. Pytam więc: Czy i my nie spowodujemy Jego gniewu, jeżeli będziemy działać w niewierze?

Czytamy Jego Słowo i słyszymy wszystkie jego obietnice z kazalnicy, a potem idziemy do naszego kąta i dąsamy się, ponieważ nie widzimy natychmiast Jego działania tak, jak byśmy chcieli, żeby On to uczynił dla nas. Jeżeli nie pozwolimy, aby Jego Słowo zakotwiczyło się w naszej duszy, kiedy słyszymy wielkie i drogocenne obietnice, a potem postępujemy tak, jak byśmy byli porzuceni, to czynimy Boga wielkim kłamcą!