JAKUB WALCZYŁ Z PANEM

Jedną z największych lekcji, jakich możemy się nauczyć jest to, że nasza walka nie jest walką z ludźmi. Nie jest to walka ze współpracownikami, sąsiadami, czy naszymi niezbawionymi bliźnimi – ale z Bogiem!

Jeżeli uporządkujesz sprawy z Bogiem, to wszystko inne wejdzie na właściwe miejsce. Kiedy jesteś w porządku przed Nim – pokropiony krwią Chrystusa, w twoim życiu nie ma grzechu, trwasz w wytrwałej modlitwie – to wszystkie demony w piekle nie mogą przeszkodzić w tym co Bóg chce uczynić! On chce, żebyś miał taką świętą siłę.

Ozeasz powiedział: „Pan ma sporną sprawę z Izraelem, ukarze Jakuba [swój lud]” (Ozeasza 12:3). Co to za sporna sprawa, którą Bóg ma ze swoim kościołem? Jest to duchowe lenistwo! Chcemy oglądać cuda, błogosławieństwo, wybawienie, ale bez kosztów, bez wysiłku!

Kto z ludu Bożego dzisiaj modli się całą noc, walcząc, płacząc i wołając do Boga tak jak Jakub? Kto pragnie świętości, czystości i chce być podobny do Chrystusa tak bardzo, że jest gotowy zamknąć się na osobności z Bogiem dotąd, aż nastąpi przełom? Kto jest tak pochłonięty tym, aby się podobać Bogu, że bezwzględnie chce być uwolniony od wszelkich nałogów, wszelkich pożądliwości – i woła, walczy, wzmaga się z Bogiem dotąd, aż On zerwie wszelkie łańcuchy?

Ozeasz powiedział do Izraela: „Wy tylko pragniecie powodzenia materialnego i bezpieczeństwa! Nie chcecie żyć dla przyjemności Jahve, ale dla swoich własnych!”

Jakub był wojownikiem od urodzenia. Zwyciężył „przez Jego siłę” (zobacz 1 Mojż. 25:26) i tak samo musimy my! Mamy Jego siłę, ale z niej nie korzystamy! „ Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością” (Kolosan 1:11).

„By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku” (Efezjan 3:16).

Kościół Jezusa Chrystusa nigdy nie zobaczy tego, co Bóg ma dla Swojego ciała dotąd, aż On nas zobaczy, jak gorliwie Go szukamy! „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jakuba 5:16).

Bóg chce, żebyś się Go uchwycił, ponieważ ciebie kocha! On mówi: „To jest przygotowane. Jeżeli tego chcesz, to przyjdź i weź to! On chce z ciebie zrobić mocnego żołnierza, dostosowanego do Jego armii!