BÓG WIĘCEJ NIŻ ODPOWIADA NA MODLITWĘ

Jednym z najczęściej słyszanych zwrotów w kościele jest: „Bóg odpowiada na modlitwę!” Ale to jest tylko połowa prawdy. Cała prawda jest taka, że „Bóg więcej niż odpowiada na modlitwę!”

Ozeasz prorokował dla Izraela: „Upadliście, ale nadal jesteście Bożym ludem” (Zobacz Ozeasza 14:1). Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę” (Ozeasza 14:2).

Modlitwa Izraela była prosta. Prosili tylko Boga, żeby odpuścił im grzechy i przyjął ich łaskawie. „Panie zmiłuj się nad nami! Oczyść nas i przyjmij nas z powrotem do Twojej łaski.” Bóg nie tylko ich oczyścił i przyjął ich z powrotem łaskawie, ale dodał błogosławieństwa ponad ich wyobrażenie!

„Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, tak że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże; zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie” (Ozeasza 14:4-7).

Rosa niebiańska (14:5) jest to obecność Pana. Aż do tego momentu była susza i wszystko umierało, ponieważ Boża przychylność była im zabrana. Ale teraz z powodu prawdziwej pokuty i serdecznej modlitwy Bóg powiedział, że sprawi to, iż wszędzie rozkwitnie życie. Izrael nie tylko otrzyma przebaczenie, ale zostanie ożywiony! Będą dobrze zakorzenieni, rozrosną się i rozwiną!

Oni tylko prosili o zmiłowanie, przebaczenie i akceptację. Zamiast tego Bóg otworzył okna nieba i wylał na nich błogosławieństwo, o jakim nawet nie ośmielili się marzyć! Bóg więcej niż odpowiedział na ich modlitwy!

Bóg uczynił to samo dla ciebie! Kiedy pokutowałeś, to prosiłeś tylko Boga o czyste serce, przebaczenie i pokój. Popatrz jak On więcej niż odpowiedział na twoją modlitwę: dał ci pragnące serce – pragnienie poznania więcej Jezusa! Dał ci oczy, które widzą i uszy, które słyszą. Ochronił cię przed wściekłością diabła i zalał twoją duszę nadzieją, radością i zadowoleniem!

Prosiłeś tylko o zbawienie i oczyszczenie, ale Bóg wylał na ciebie Swoje obfite błogosławieństwo! On więcej niż odpowiedział na twoją modlitwę!