KDE JE MOUDROST?

Kde se však moudrost nalézá? A rozumnost kde přebývá? Člověk netuší, kudy k ní; nenajde ji na zemi mezi živými. (Jób 28:12-13).
Moudrost,
Kdo ji může nalézt?
Kde?
Hloubka praví: „Není ve mně.“
Moře říká: „Není se mnou.“
Za zlato ji nepořídíš,
Ani za stříbro nevyměníš
Neboť její hodnota -
Nelze ji vyčíslit . . . drahé onyxy
Nebo . . . safíry.
Nelze ji vyměnit za šperky,
nemluvě o korálech či perlách,
Neboť hodnota moudrosti
Je nade všechny rubíny.
Odkud tedy přichází moudrost?
A rozumnost kde přebývá?
Bůh ví,
On poznal to místo.
Ten, který se dívá na celičkou zemi z nebe,
Ten, který váží hmotnost větru,
K lidem říká,
“Zakus
Báseň před Hospodinem —
Moudré je
Vzdálit se od zlého —
To je rozumnost.
Bázeň před Hospodinem je začátek
vší moudrosti.
Ten, který by měl moudrost,
Ať se v lásce
Bojí Hospodina
A vzdá se svých hříchů.”