BÓG JEST PO MOJEJ STRONIE

„Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją” (Psalm 57:3).

Będę wierzył w Boga, który działa,
Który może ustrzec moje nogi od upadku
I podtrzymać mnie w każdym nieszczęściu.
Kiedy się boję, będę Mu ufał
On wybawi moją duszę w pokoju
Od walki, która jest skierowana przeciwko mnie.

Będę wołał do Boga
A On mnie wyratuje.
On zbierze moje łzy
I oznaczy każdy mój krok.
Kiedy wołam do Niego,
Moi wrogowie odwrócą się
Ponieważ Bóg jest po mojej stronie.
W Nim pokładam moją ufność.
Nie będę się bał tego co mi może uczynić człowiek;
Moje serce jest niewzruszone
Będę śpiewał i oddawał chwałę;
Moja dusza będzie zaspokojona.

On mnie przeprowadzi przez ogień i wodę
Do upragnionego nieba.
Jego oblicze jaśnieje nade mną
I obdarza mnie codziennie swoją dobrocią.
Nie ukryje Swojego oblicza,
Ale szybko mnie wysłucha.
Nigdy mnie nie zawiedzie,
Gdyż dał przykazanie, aby mnie zbawić -
Ponieważ Bóg jest po mojej stronie.