CZY BÓG WIDZI CO JA PRZEŻYWAM – CZY GO TO OBCHODZI?

Bóg pyta: „Czy ty naprawdę wierzysz, że Ja widzę dokładnie co ty przeżywasz teraz?” Może kiedy to czytasz, przeżywasz coś takiego, co woła do Niego, żeby zadziałał za ciebie. Sam charakter twojego problemu wymaga odpowiedzi.

Umiłowani, czy wierzycie, że Bóg obserwuje każdy wasz ruch tak, jak ojciec swoje niemowlę? Czy wiecie w swoim sercu, że On interpretuje każdą waszą myśl? Czy wierzycie, że On działa – zbiera każdą łzę, słyszy każde westchnienie, trzyma nad wami Swoją rękę, kocha i troszczy się o was?

Biblia opisuje, że On jest właśnie taki!

„Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.... Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk” (Psalm 34: 16,18).

„Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim” (2 Kronik 16:9).

Czy wierzysz, że Bóg jest absolutnie, całkowicie świadomy każdej twojej myśli, smutku, bólu, doświadczenia, problemów finansowych, problemów rodzinnych – i że chce ciebie przez to wszystko przeprowadzić?

Psalmista mówi nam: „Tak jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją” (Psalm 103:13).

Hebrajskie słowo przetłumaczone tu jako litość oznacza „przytulać, pieścić, kochać, być współczującym.” Pismo powiada, że Pan przytula w Swoich ramionach tych, którzy się Go boją. Bóg otula cię swoim ramieniem, głaszcze cię po policzku, trzyma cię. Mówi: „Znam twoje myśli, twoje troski, każdą walkę jaką staczasz i nie jest mi to obojętne!” Bez względu na to co przeżywasz, bez względu na to co czujesz, Pan to wszystko widzi! On odczuwa twoje uczucia słabości. On zna każdy ruch, jaki robisz – wszystko co mówisz i robisz.

Bóg się na ciebie nie gniewa teraz. Nie! On ma o tobie cenne myśli przytulenia i miłości. On wie jak się czujesz – i obchodzi Go to! Mówi: „Tak, przechodzisz przez wielkie doświadczenie; jesteś kuszony i nękany. Ale jesteś Moim dzieckiem i Ja nigdy nie pozwolę, żeby nieprzyjaciel ciebie pokonał. Ja ciebie przeprowadzę!”