CAŁKOWITE ZWYCIĘSTWO

„ Nadto przeprawili się Ammonici przez Jordan, aby wojować z Judą i z Beniaminem oraz z domem Efraima, i popadł Izrael w wielką niedolę” (Sędziów 1:9).

Bóg użył Ammonitów, żeby korygować Izraela z powodu ich grzechów (zobacz Sędziów 10:6-8). Teraz ich armia zbliżała się do Izraela! Boży lud był w wielkiej niedoli, byli przybici i zaczęli wyznawać swoje grzechy: „ I rzekli synowie izraelscy do Pana: Zgrzeszyliśmy; uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj!” (Sędziów 10:15).

Ludzie ci byli tak znękani przez swoje grzechy, że nie mogli sobie wyobrazić, żeby mogli prosić Boga o coś więcej niż o ochronę. To była ich najprostsza modlitwa: „Panie, wyratuj nas tylko ten jeden raz! Nie pozwól, abyśmy zostali pobici i pokonani przez naszego wroga!”

Modlili się o jedno zwycięstwo, ale Bóg miał na myśli coś więcej i w potężny sposób więcej niż odpowiedział na ich modlitwę! Izrael nie tylko otrzymał ochronę, ale zwycięstwo! Całkowicie podbili Ammonitów!

„I wyruszył Jefta przeciwko Ammonitom, aby z nimi walczyć, a Pan wydał ich w jego ręce. I zadał im bardzo ciężką klęskę na obszarze od Aroer aż do okolic Minnit, zdobywając dwadzieścia miast, i aż do Abel-Keramim. Tak zostali Ammonici upokorzeni wobec synów izraelskich” (Sędziów 11:32,33).

Bóg nie tylko wybawił Izraela, ale dał im odwagę i pokierował tak, że pobili Ammonitów! Podbili ich sobie i od tego czasu nie mieli już więcej z nimi problemów! Odnieśli całkowite zwycięstwo!

W taki sposób Bóg chce więcej niż odpowiadać na modlitwy Swojego ludu dzisiaj! Większość chrześcijan modli się tak: „Panie, daj mi tylko zwycięstwo w tej jednej walce.” Ale Pan odpowiada: „Dam ci to, ale mam jeszcze dla ciebie przygotowane dużo więcej. Chcę pokonać twojego wroga, a nie tylko dać ci jedno zwycięstwo. Chcę, abyś miał całkowite zwycięstwo!”

Umiłowani, On chce dać wam moc nie tylko, aby zwyciężyć, ale abyście mogli podbić każdego wroga