JAKUB BYŁ W KRYZYSIE - ZNOWU!

Jakub był w strasznym kryzysie – znowu – i nie wiedział, co zrobić. Biblia mówi: „Potem rzekł Bóg do Jakuba: Wstań, idź do Betelu i osiądź tam..... Wtedy rzekł Jakub do swej rodziny.... Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem” (1 Mojż. 35:1-3).

Betel jest miejscem, gdzie możemy pójść w czasie naszej niedoli! Lekcja dla Izraela i dla nas dzisiaj jest taka: Kiedy Jakub był w niebezpieczeństwie lub kłopocie – kiedy wszystko wyglądało beznadziejnie – on wiedział gdzie iść i co robić!

Bóg mówił do Jakuba, „Ty wiesz, gdzie będę z tobą rozmawiał, gdzie będziesz słyszał Mój głos. Wróć do Betel! Idź do tego ołtarza, gdzie spotkałem się z tobą. Padnij na twarz przede Mną i oczyść swój dom z bałwochwalstwa!”

Jakub kazał swoim synom przynieść wszystkie ich bożki i zakopał je pod dębem. Potem poprowadził swoją rodzinę do Betel i tam zbudował ołtarz przez Bogiem. Ponownie Bóg powiedział do Jakuba, „Ja jestem z tobą” Pismo Święte mówi, „Przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, tak że nikt nie ścigał synów Jakuba” (1 Mojż. 35:5). Okoliczne miasta bały się Jakuba – tego małego żydowskiego klanu – bo Bóg zesłał na nich strach!

Pan jest ciągle Bogiem Betel! On mówi do nas, „Wróć do Betel, bo tam chcę się z tobą spotykać! Zawsze, kiedy będziesz w kłopocie, biegnij do ołtarza! Wołaj do Mnie sam na sam!” On czeka na nas, by spotkać się z nami w komorze modlitwy!

Jakub wiedział gdzie iść, by otrzymać wyraźne słowo od samego Boga! On szedł do Betel – do ołtarza! Zamykał się sam na sam z Bogiem! Ja wierzę, że Bóg mówi do nas: wierzę, że daje nam Swoje słowo. Ale to się dzieje, kiedy jesteśmy na kolanach! To jest miejsce, gdzie Bóg będzie się z nami spotykał!

Bóg wzywa nas dzisiaj, byśmy odwrócili nasze oczy od okoliczności. Nie oceniaj niczego według swojej obecnej kondycji. Nie próbuj sam tego rozwiązać. Nie pozwól, by opanował cię strach. Bóg spotka cię w modlitwie!