WIERZYMY!

To był wieczór przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Jezus zebrał Swoich uczniów w górnej izbie, by przygotować ich na Swoje odejście z tej ziemi. Po wspólnym spożyciu posiłku Pan wziął ręcznik i zaczął umywać nogi uczniów.
Tego wieczora Jezus powiedział oddanym naśladowcom, że będzie „podwyższony”, (co znaczy ukrzyżowany) przez ręce bezbożnych. Powiedziawszy to, ostrzegał ich przed tym, co ma nadejść.
Jezus zakończył to przesłanie słowami, „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca” (Jan 16:28).
Na to uczniowie odpowiedzieli, „Oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz! Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz . . . dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł.” (16:29-30).
Uczniowie dali Jezusowi znać, że zrozumieli wyraźnie to, co im powiedział. Ale jeszcze ważniejsze są ich słowa w ostatnim wierszu: „Teraz jesteśmy pewni . .  wierzymy.”
Wygląda na to, że ich dusze napełniła wielka wiara. Ci ludzie oświadczyli Jezusowi, „Jezu, teraz widzimy! Teraz wiemy. Teraz wierzymy.