BOŻE MIEJSCE SPOKOJU

Kiedy jesteś strapiony – kiedy czujesz się przytłoczony strachem, przygnieciony wielkim cierpieniem, zmartwiony troską o twoją przyszłość – Bóg mówi, że jest sekretna kryjówka. Jest to miejsce pociechy, gdzie znajdujemy uspokojenie dla naszych dusz.
Gdzie jest to tajne miejsce schronienia? Jest to komora w twoim umyśle, którą Izajasz opisuje tak: „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (Iz 26:3, podkreślenie moje).
Kiedy Bóg mówi nam, „Zamknij drzwi,” to dokładnie o to chodzi. On nam pokazuje potrzebę zamknięcia się na wiele głosów w naszych głowach. Mamy zamknąć drzwi dla wszystkich myśli o jutro, o wydarzenia na świecie. Jezus nam powiedział, „Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski” (Mt 6:34). Pan, który nas wiernie doprowadził aż dotąd, nie zawiedzie nas w przyszłości.
Zwróć uwagę na wołanie Psalmisty: 
„Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo tobie zaufała dusza moja I w cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, Aż przeminie nieszczęście cieniu! Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją” (Psalm 57:2-4 podkreślenie moje).
„Wspominam cię na łożu moim, Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych, Bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich. Dusza moja przylgnęła do ciebie, Prawica twoja podtrzymuje mnie” (63:7-9).