BOŻY PRZYCISK ODŚWIEŻ - Gary Wilkerson

Wszyscy mamy w życiu jakieś rozrywki, ale spójrzmy prawdzie w oczy – mężczyźni są najgorsi, kiedy chodzi o sport. Nie mam na myśli uprawiania sportu – bo to byłoby dobre dla wielu przesiadujących na fotelu – ale chodzi o śledzenie sportu. Smartfony i aplikacje ESPN zmieniły czułych niegdyś mężów w gapiących się w ekran. Wszystko, co facet musi zrobić, to nacisnąć przycisk odśwież i dziesiątki gier są momentalnie uaktualnione. Każdego wieczora istnieje ryzyko stałego spoglądania, choćby ukradkiem.
Teraz chcę pochwalić taki przycisk odświeżania w Królestwie Bożym. Przez jedno dotknięcie Jego cudownej łaski, wszystko stare jest wymazane – a życie jest kompletnie odnowione. Są chwile w naszym życiu, kiedy to jest potrzebne, a jedynym, który może to zrobić, jest Jezus. „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5:17).
Tak, jak aplikacja na ekranie, nic w życiu się nie zmieni – wszystko jest zamrożone, sklejone – póki ten przycisk odśwież nie zostanie naciśnięty. Czy jesteś sklejony ze starymi wzorami życia, sposobami, które nie pozwalają ci skosztować świeżości życia w Chrystusie?
Jezus ma moc wszystko zmienić! Tak, jak kobieta, która została uzdrowiona przez dotknięcie Jego szaty, możesz być uzdrowiony i odświeżony przez jedno dotknięcie od Niego.