W PEŁNI PRZEKONANY O BOŻEJ MIŁOŚCI

„Wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mu powierzyłem, do owego dnia” (2 Tym 1,12). To są słowa umierającego człowieka. Apostoł Paweł pisał do swojego ucznia, młodego kaznodziei na praktyce, Tymoteusza. Później w tym samym liście Paweł przekazuje Tymoteuszowi trudne słowa: „Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem” (4:6-7).
Chociaż Paweł skierował te słowa do Tymoteusza, jego przesłanie mówi do każdego świętego w Chrystusie, który przeżywa wielkie trudności. Zwróć uwagę na kontekst: Wśród niesamowitych doświadczeń – będąc bliski śmierci – Paweł był w pełni przekonany, że Bóg go kocha. Ponadto był pewien, że Pan ma możliwość zachować „to, co Mu powierzyłem”, pomimo wszystkich przeciwnych okoliczności.
Kochani, rada Pawła jest dla wszystkich, którzy są codziennie atakowani przez siły szatańskie, zaangażowani w zaciętą walkę duchową i przeżywają wielkie trudności jak dobrzy żołnierze. Jak Paweł mógł mówić z taką pewnością o Bożej wierności w każdym doświadczeniu? O czym dokładnie był przekonany na temat Pana, co zrodziło taką wiarę?
Paweł nigdy nie wyjawił tych rzeczy, które „powierzył [Bogu] aż do tego Dnia”. Możemy tylko spekulować, co to było. Jednak tak, jak Paweł, musimy być w pełni przekonani o Bożej wierności, że zachowa to, co Mu powierzyliśmy. Aby stawić czoła naszym doświadczeniom w tych trudnych dniach, musimy być w pełni przekonani, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem.