PRZYJDŹ DO NIEGO Z UFNOŚCIĄ - Nicky Cruz

By móc naśladować Ducha i być czułym na Jego prowadzenie, musimy najpierw mieć otwarte, rozmodlone serce, które jest złączone z Bogiem. Jezus jest naszym największym przykładem.
Żaden aspekt życia Jezusa nie świeci jaśniej, niż Jego poleganie na modlitwie i społeczności z Jego niebiańskim Ojcem. To określa charakterystykę Jego służby, moc stojącą za wszystkim, co On mówił i czynił. Jezus modlił się stale, przy każdej okazji. Modlił się o grzeszników, o Swoich uczniów, o prowadzenie, o żywność i napój – o wszystko. Często oddalał się na osobność, by bez przeszkód mógł słuchać głosu Ducha.
Modlitwa jest platformą, na której Duch Święty ma dostęp do naszych serc i umysłów, a każdy dostęp do Bożego prowadzenia musi rozpocząć się od tego prostego aktu komunikacji.
Kiedy się modlimy, możemy być zupełnie szczerzy. Jezus zna nasze serca, nasze motywacje, nasze myśli, nasze grzechy i zmagania. On w pełni rozumie nasz ból i pokusy: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4:15-16).
Jezus rozumie nas dużo lepiej, niż my samych siebie. On nas stworzył i żył wśród nas. On wie, co przeżywamy. By być efektywnymi narzędziami dla Chrystusa, trzeba otworzyć nasze serca i dusze dla Niego – pozwalając Mu, by dzielił z nami nasze sukcesy i porażki.
Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.