HOJNOŚĆ NASZEGO OJCA - Carter Conlon

Pamiętam jak kiedyś odwoziłem mojego średniego syna do domu po meczu hokeja. Było z nim dwóch bardzo głodnych hokeistów, więc zatrzymaliśmy się koło McDonalda.  Stojąc za nimi w kolejce patrzyłem, jak ci chłopcy liczyli tą niewielką sumę, jaką mieli. Nagle mój syn zwrócił się do swoich dwóch przyjaciół i zawołał, „Chłopaki, schowajcie swoje pieniądze. Mój tato płaci!”
W tym czasie byłem pastorem niewielkiego kościoła i z trudem wystarczało mi na opłacenie rachunków za prąd. Patrzyłem, jak chłopcy składają zamówienie – każde z nich, to „podwójna porcja,  dla mnie super duża!”  Ja się nie martwiłem, choćby to miało oznaczać, że uszczuplę mój budżet na paliwo w przyszłym tygodniu – nie mógłbym zawstydzić mojego syna.
Pismo mówi nam, „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da dobre rzeczy tym, którzy go proszą” Łk 11:13).
Ty i ja musimy chcieć chwalić się hojnością naszego Ojca tak, jak mój syn. Aby jednak tym się chwalić, musimy ją znać i przeżywać osobiście. Musimy nie tylko otworzyć dla Niego nasze serca, ale chcieć z Nim chodzić.
Hojność Ojca nie jest dana tym, którzy wolą przez cały dzień siedzieć na kanapie i oglądać telewizję. Musisz powstać i chodzić z Nim, a kiedy to robisz, otwierają się niebiosa i wszystkie źródła w Chrystusie naraz stają się dostępne.
Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r