USPOKÓJ SIĘ

Czy obecnie przeżywasz trudny kryzys? Może pytasz, „Co powinienem robić, kiedy znalazłem się w tak desperackiej sytuacji? Co mam robić, kiedy wszystko wygląda beznadziejnie – kiedy nie widać wyjścia? Co dzieje się, kiedy jestem przytłoczony obawami, bo wszystko wokoło mnie się wali, a ja nie mam odpowiedzi na żaden problem, i nikogo, kto mi powie, jak wydostać się z tego kłopotu?”
Nasz Pan nie jest okrutnym nadzorcą i kiedy widzi nas w trudnej sytuacji, chce usłyszeć nasze wołanie do Niego. Podoba Mu się taka modlitwa, „Panie, boję się! Ty zawsze wiernie mnie ratowałeś i wiem, że masz moc, by mnie wyratować teraz. Ojcze, w Twoje ręce powierzam moje życie.”
Oto jak Bóg odpowiedział Izraelowi, kiedy oni napotykali poważny kryzys: „Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj!. . . Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie!” (2 Mojż. 14:13-14).
Pan mówił do nich, „Pierwsza rzecz, z jaką musicie się rozprawić, to wasz strach! Ja będę walczył za was i wyratuję was. Niech ta obietnica będzie waszą siłą. Niech ona odpędzi wasz strach!”
On mówi to samo do ciebie dzisiaj.