BOŻY DUCHOWI ŻOŁNIERZE

W każdym wieku Bóg postawił na każdej linii frontu duchowych wystawienników, by walczyli przeciwko szatańskim władzom i zwierzchnościom. Takich duchowych żołnierzy można znaleźć w każdym narodzie – i jest powód, dla którego są nazywani „duchowymi wojownikami.” Wielu z tych, którzy do nas piszą, opisują intensywną walkę duchową w ich życiu.
91-letni wstawiennik napisał: „Czuję się wypalony, służąc Panu już tak długo, kiedy wszystko jest przeciwko mnie. Jestem słaby na ciele po latach cierpień, ale dalej są przede mną wszystkie doświadczenia i troski innych. . . Od czwartego roku życia modliłem się za innymi. Byłem wstawiennikiem przez te wszystkie lata. Odzyskuję tereny, które szatan próbuje mi zabrać modląc się w duchu i otrzymuję nową silę.
Przez całe życie ten święty poważnie traktuje napomnienie Judy: „Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej” (Judy 20-21). Przesłanie do tych, którzy toczą duchową walkę jest jasne: „Budujcie samych siebie wwierze. Zachowajcie siebie w miłości Bożej.” Zauważcie, że Juda zachęca do modlitwy w Duchu Świętym.
Całkowicie niemożliwe jest budowanie samego siebie w wierze poprzez ludzkie wysiłki lub zdolności. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zachować siebie w poznaniu i pewności Bożej miłości do nas. Dla mocy ciemności nie jesteśmy absolutnie żądnym przeciwnikiem! Nawet nie potrafimy wziąć tarczy wiary, by zgasić diabelskie strzały, choćbyśmy nastawili na to nasz umysł. Potrzebujemy Ducha Bożego, by dał nam siłę do tego wszystkiego.