MIŁOSIERDZIE, POKÓJ I RADOŚĆ

„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Jan 14:27).
Na krzyżu miłosierdzie i pokój przyjęły postać twarzy Jezusa Chrystusa. Przez całą historię, kiedy dziecko Boże w pełni zaufało oczyszczającej i uzdrawiającej mocy krwi Chrystusa, otrzymywało obietnicę pokoju. To osobisty pokój Chrystusa, który rządzi w raju.
Słowa apostoła Pawła na ten temat mają za zadanie pomóc każdemu wierzącemu zastosować tę prawdę w swoim życiu:
A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni” (Kol 3:15, podkreślenie moje).
Drogi święty, to jest nasza nadzieja we wszystkich naszych walkach: Niech pokój rządzi w twoim sercu przez odpoczywanie w obietnicach Bożych.  „A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi” (2 Tes 3:16).
Niech następująca modlitwa Pawła stanie się również naszą w tych dniach niepewności:
„A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rz 15:13).
Dzięki Bogu za Jego radość i pokój!