NIEZGŁĘBIONE MIŁOSIERDZIE BOŻE

Scena na Golgocie nie wyglądała na zwycięstwo. Ale tego dnia wydarzyło się coś, o czym szatan nie wiedział. Było to coś, czego on nigdy nie zrozumie o naszym błogosławionym Zbawicielu. Mówię o niezgłębionym miłosierdziu Bożym w Chrystusie!
Coś niesamowitego dzieje się, kiedy człowiek przyjmuje Jezusa jak Pana. Kiedy odrzuca świat, by Jego naśladować, jest na zawsze związany z Panem nierozerwalnymi więzami miłości. Zwróć uwagę na Pawłowy opis tego głębokiego, niepojętego miłosierdzia:
„Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? . . . ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8:35, 38-39).
Pomimo upadków uczniów, Boże miłosierdzie działało w nich przez Ducha Świętego. To miłosierdzie determinowało ich zwycięstwo po dniu ciemności na krzyżu. W naśladowcach Jezusa zostało zasiane ziarno wiary i ich domy były budowane na skale. Ich domy były potrząsane, kiedy sztormy szatańskie nacierały na ich fundament. Ale kiedy sztormy ucichły, było oczywiste, że ich domy wytrzymały próbę.