TA OSTATNIA WOJNA

Ta wojna toczy się o boskość Jezusa. Czy On jest Chrystusem, jednorodzonym od Ojca, Bogiem w ciele, Zbawicielem świata? Czy też Jezus był jednym z proroków, który czynił dobrze? Czy był zwykłym człowiekiem, nie Bogiem, nie zmartwychwstałym Zbawicielem, który siedzi z Bogiem w chwale?

Apostoł Piotr świadczy o wyłączności Chrystusa: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4:12). Piotr wyłącza wszystko inne; żadne inne imię pod niebem nie daje wiecznego zbawienia. Tylko Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga. On nie będzie dzielił swojej chwały z nikim innym.

Tak samo Paweł stwierdza, „Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas,… jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym” (Ef 1:19-21). Potem Paweł dodaje, że Jezus jest wyłączną głową wszystkiego: „i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego” (w. 22-23).

Paweł wskazuje również, że pewnego dnia wszelkie stworzenie wyzna, że tylko Jezus jest Panem: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2:9-11).

Każdy język stworzenia będzie świadczył, że nie Mahomet jest panem, ani Allach, ani żaden z milionów hinduskich bożków, ale Jezus Chrystus jest jedynym Barankiem Bożym. To jest cel tej wojny. Jednak nie dajcie się zmylić: Ta ostatnia wojna nie toczy się o imię. Chodzi o boskość Jezusa, zmartwychwstałego Pana.