BÓG POSYŁAŁ WEZWANIA DO OBUDZENIA

Pierwsze wezwanie od Pana do obudzenia Izraela przyszło w inwazji ze strony Asyrii. Ten arcywróg zaatakował dwie prowincje, Zebulona i Naftalego. Na szczęście, te ataki były ograniczone do tych dwóch punktów i szkoda była niewielka. Ale Bóg wyraźnie mówił do Swojego ludu. Wybrany lud Pana utracił poczucie bezpieczeństwa i rozminął się z przesłaniem, które posyłał Bóg.

Potem Izrael otrzymał drugie wezwanie do obudzenia i to było bardzo poważne. Dwa narody, których Biblia określa jako „wrogów Izraela”- Syryjczycy i Filistyni – połączyli swoje siły dla nagłego ataku. Według Izajasza, ten atak nadszedł zarówno „z przodu . . . i od tyłu” (Izajasza 9:12). To znaczy, że inwazja przyszła ze wschodu i z zachodu, otaczając Izrael. Ich nagły atak był całkowicie druzgoczący.

Po ataku na Wieże Bliźniacze 11 września 2001 większość Amerykanów pytała: Gdzie był Bóg w tym nagłym ataku? Co miały zrozumieć Jego dzieci z tej katastrofy, która przyszła na nich? Izajasz mówi nam, że Bóg wiernie mówił do Swojego ludu w dniach Izraela: „ Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela” (Izajasza 9:7). Bóg przemawiał wyraźnie i posyłał przesłanie dla całego narodu.

Umiłowani, ten werset mówi nam coś bardzo ważnego w naszych czasach zniszczenia. Mówi po prostu, „Bóg zawsze posyła Swoje Słowo.” Nigdy w historii Pan nie pozostawił Swojego ludu bez informacji w czasie nieszczęścia. On nas nigdy nie opuścił i nie zmuszał nas, żebyśmy sami dochodzili do wszystkiego. On zawsze daje słowo zrozumienia.

Nawet teraz Pan wzbudza pobożnych stróżów, żeby przemawiali w Jego imieniu w tych czasach. Ci pasterze się smucą, płaczą i pokutują, kiedy szukają Bożego oblicza. I wierzę, że słyszą i rozumieją poselstwo Pana dotyczące obecnych wydarzeń. Ponadto nie boją się ogłaszać strasznych ostrzeżeń, bo wiedzą, że usłyszeli to od Boga. Są przymuszani, żeby mówić o Jego celach za naszymi katastrofami.